Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Rada Fondu kinematografie má nové členy

První dubnovou středu zvolili poslanci tři nové členy Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Stali se jimi Jan Mattlach, Josef Hanuš a Vladimír Soják. Jména dalších členů by mohla být známa již v pátek 3.dubna, kdy bude Sněmovna o zbývajících kandidátech znovu hlasovat. Maximální počet členů rady je zákonem stanoven na 13 osob, se zvolenými členy by jich rada měla sedm. Sedmým členem je ale současný předseda rady Miroslav Zelinský, kterému končí mandát 30. 4. 2009. Bez provedení dovolby reálně hrozilo zpomalení práce rady, která jen v letošním roce rozhoduje o rozdělení prostředků na podporu kinematografie ve výši 200 milionů korun. „Na dovolbu ministerstvo čekalo dva roky, po které jsme opakovaně na Sněmovnu apelovali s výzvou o výběr nových členů. Věřím, že také v pátek se podaří zvolit alespoň některé další členy rady,“ říká ministr Jehlička. Sněmovna dostala seznam následujících šestnácti kandidátů (Daniela Fišerová, Tomáš Glanc, Josef Hanuš, Jessica Horvátová, Karel Jaroš, Ludvík Klega, Jan Matlach, Kateřina Ondřejková, Helena Slavíková, Vladimír Soják, Jan Svačina, Petr Šafařík, Přemysl Šoba, Milan Vahala, Zdeněk Zelenka a Miroslav Zelinský ), z nichž by měla při plné dovolbě vybrat deset jmen.
 „Zákon minimální počet členů nestanoví, proto by rada byla i nadále usnášení schopná. Přesto si lze jen těžko představit, že by v počtu tří osob rozhodovala o milionových dotacích pro nové projekty,“ říká ministr kultury Václav Jehlička. Ten proto rozhodnutí poslanců přivítal. „Na dovolbu ministerstvo čekalo dva roky, po které jsme opakovaně na Sněmovnu apelovali s výzvou o výběr nových členů. Věřím, že také v pátek se podaří zvolit alespoň některé další členy rady,“ dodal ministr. Sněmovna dostala seznam šestnácti kandidátů, z nichž by měla při plné dovolbě vybrat deset jmen.

Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie je prakticky jediným veřejným zdrojem, kde je možné získat prostředky na vznik nových projektů, zejména natáčení nových filmů. Členové Rady rozhodují o podpoře výroby filmů, jejich distribuci i propagaci apod. Vedle této priority při svém rozhodování v letošním roce přihlíží i ke špatné finanční situaci festivalů, z nichž některé se již s žádostí o podporu na Fond obrátily, další tak budou pravděpodobně činit v průběhu roku.

Příjmy Fondu tvoří příjmy za užití kinematografických děl, u nich Fond vykonává autorská práva výrobce a z příplatku 1,- Kč k ceně vstupného do kin. Další zdroj tvoří především příjmy z reklamy České televize, ale pouze po dobu přechodu na zemské digitální televizní vysílání.
Dne 3. dubna byli zvoleni další členové Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Jsou jimi. Tomáš Glanc, Ludvík Klega, Kateřina Ondřejková, Jan Svačina, Přemysl Šoba a Zdeněk Zelinka. Počet členů Rady je nyní dvanáct, současnému předsedovi Miroslavu Zelinskému však končí mandát již 30. 4. 2009.
Související články: 


 
(02.04.2009) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.