Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Rada pro umění se poprvé sešla s ministrem Jiřím Besserem

Rada pro umění, poradní sbor ministra kultury sestavený z nezávislých odborníků a zástupců příspěvkových organizací ministerstva, se sešla 9. února 2011 na svém sedmém zasedání, poprvé po loňské změně vlády. Jednání Rady vedla její předsedkyně Marta Smolíková, ředitelka Otevřené společnosti, o.p.s./ProCulture. Hlavními tématy byla revitalizace Státního fondu kultury, možnosti zlepšení statistik kultury a připravovaná novela o autorském zákoně. Rada také obdržela písemné materiály o realizaci doporučení, která dala v minulých dvou letech. Části jednání se zúčastnil ministr Jiří Besser, který členy Rady ubezpečil „Stát nemůže na kultuře prodělávat. Tomu nasvědčuje i vyhodnocení filmových pobídek za loňský rok, které hodlám předložit vládě. Mým cílem je nejen stabilizovat financování kultury ale nastavit systém odborných institucí a poradních orgánů tak, aby nepodléhaly politickým změnám."

 

První části jednání se zúčastnil ministr kultury Jiří Besser, který nastínil možnosti revitalizace Státního fondu kultury, s tím, že výhledově počítá s navýšením celkové bilance ministerstva kultury. Připomněl, že do výdajů státu na kulturu je třeba započítávat i projekty podpořené v tzv. Norských fondech, dotace EU a filmové pobídky, které nejsou součástí rozpočtu MK.  „Stát nemůže na kultuře prodělávat. Tomu nasvědčuje i vyhodnocení filmových pobídek za loňský rok, které hodlám předložit vládě. Mým cílem je nejen stabilizovat financování kultury ale nastavit systém odborných institucí a poradních orgánů tak, aby nepodléhaly politickým změnám." ubezpečil členy Rady.

Ministr Besser se členy rady diskutoval o jedné ze svých priorit, kterou je podpora regionální kultury a to v návaznosti na přípravu jednání s organizacemi zastupujícími města a obce a Asociací krajů. Ministr dále uvedl, že v návaznosti na Programové prohlášení vlády se chce více zaměřit na dosud opomíjenou oblast mecenášství, a připomněl, že je třeba lépe rozlišovat mezi sponzorstvím a reklamou.  

Na jednání byly přítomny také zástupkyně NIPOSu, ředitelka Mgr. Lenka Lázňovská a vedoucí Centra informací a statistik kultury NIPOSu PhDR. Jana Radová. V druhé části jednání se projednávaly možnosti jak zlepšit získávání statistických dat z kulturních organizací, kde by neměly chybět subjekty dotované státem, případně veřejnou správou. Podle NIPOSu pětina ministerstvem kultury dotovaných subjektů statistické výkazy neposkytuje.  „Statistika nám umožňuje získat tzv. tvrdá data a napovídá o trendech. Je předpokladem dobré práce ministerstva a efektivní kulturní politiky" říká Marta Smolíková, předsedkyně Rady pro umění a ředitelka Otevřené společnosti, o.p.s. / ProCulture.

Rada pro umění vzala na vědomí informaci náměstka ministra MgA. Radka Zdráhala o přípravě nové koncepce činnosti Státní opery Praha a Národního divadla, s tím, že doporučuje k veřejné diskuzi zveřejnit výstupy pracovní skupiny.  Rovněž doporučila vytvořit diskuzní platformu k problematice autorského zákona, a zapojit co nejvíce zájemců, respektive zájmových skupin. Rada byla informována o přípravě Českého roku hudby 2014

V závěru jednání připomněla Marta Smolíková, předsedkyně Rady: Příprava nového programového období na léta 2014 – 2020 už začala. Je třeba zapojit kulturní sektor tak, aby se mohl i v budoucnu podílet na čerpání evropských fondů.“


 

(10.02.2011) ZDROJ: MK ČR
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.