Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Rada pro umění zahájila svou činnost

Na ministerstvu kultury se 24. června 2009 poprvé sešla Rada pro umění, poradní sbor ministra, sestavený z nezávislých odborníků, akademiků i zástupců příspěvkových organizací. Její předsedkyní byla zvolena Marta Smolíková, ředitelka Otevřené společnosti o.p.s. / ProCulture a tajemnice Rady uměleckých obcí. „Ocenili jsme, že rada, která byla jmenována již v lednu loňského roku, ale dosud nebyla nikdy svolána, se konečně sešla a může začít pracovat,“ komentovala Marta Smolíková úvodní zasedání. Rada si od ministerstva kultury vyžádala zprávu o plnění Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 – 2013 za poslední za rok a půl, kterou projedná na příštím jednání v září společně s dalšími podněty. Pracovat bude paralelně v menších pracovních skupinách, které se budou zaměřovat na jednotlivá témata.
Rada se bude zabývat klíčovými tématy rozvoje a podpory umění v Česku, svá doporučení bude předkládat přímo ministru kultury. „Věřím, že mandát této rady neskončí výměnou vlády. Měla by zajišťovat kontinuitu práce v prioritních oblastech umění a kultury,“ řekl na úvodním setkání ministr kultury Václav Riedlbauch. Ten také požádal o součinnost a aktivitu především při sestavování rozpočtu resortu pro rok 2010. „Je jisté, že v rozpočtu pro příští rok bude ministerstvo postrádat několik set milionů korun. Je třeba velmi citlivě řešit rozdělení prostředků na podporu jednotlivých oblastí umění, rada pro umění by mi v této složité situaci měla dát doporučení svých priorit,“ řekl na zasedání ministr.

Ministr členy sboru vyzval k aktivitě i při předkládání návrhů legislativních úprav, které by mohly přispět k podpoře umění. „Tento kabinet nemá prostor pro zvládnutí celého procesu přijetí legislativních úprav, můžeme ale začít na vybraných tématech pracovat a připravit je kabinetu, který vzejde z podzimních voleb,“ upřesnil ministr.

Rada připomněla potřebu přijmout zákon o veřejně prospěšných kulturních institucích, který by měl být předložen příští vládě. V souladu s Koncepcí upozornila na potřebu stanovit způsoby hodnocení práce příspěvkových organizací a zabývat se řízením i šíří pravomocí jejich ředitelů. „Zarážející jsou v podstatě neomezené kompetence ředitelů státních příspěvkových organizací, které se nyní projevily na příkladu České filharmonie. Měla by existovat povinnost konzultovat některé zásadní kroky nejen se zřizovatelem, tedy ministerstvem kultury, ale také s odbornou veřejností,“ říká Smolíková. Příspěvkové organizace se podle ní do hledáčku rady dostaly nejen díky tomu, že získávají většinu rozpočtu ministerstva na umění ale proto, že kvalita jejich práce a přístup ministerstva je příkladem, a to dobrým i špatným, pro ostatní města a kraje, které kulturní organizace zřizují.

Rada se usnesla, že je třeba zachovat Státní fond kultury. Návrh na jeho zrušení byl stažen z jednání Poslanecké sněmovny minulý týden. „Připravíme ministru kultury návrh členů správní rady Fondu, jejichž poslední funkční období skončilo v roce 2006 a předložíme návrh na možnosti jeho financování“ říká Marta Smolíková.

Ministerstvu bylo dále doporučeno větší zapojení do mezirezortní spolupráce, zejména do práce výborů, které implementují operační programy pro čerpání prostředků z fondů EU. „Opatření příslušných programů by měla více zohledňovat potenciál umění a kultury a zároveň umožnit širší možnosti čerpání finančních prostředků sektorem kultury a to zejména v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. O to musí usilovat sami zástupci ministerstva, jejich účast v přípravných orgánech proto považuji za klíčovou,“ říká Smolíková. Rovněž doporučila ministrovi vyslat svého zástupce na radu vlády pro nestátní neziskové organizace, která v současné době projednává legislativu ohledně zavedení statutu veřejné prospěšnosti.

Rada pro umění také ocenila, že ministerstvo v nejbližší době dofinancuje některé projekty, které byly kladně posouzeny grantovými komisemi, avšak nemohly být podpořeny vzhledem k celkovému krácení letošních dotací. Rada si od ministerstva kultury vyžádala zprávu o plnění Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 – 2013 za poslední za rok a půl, kterou projedná na příštím jednání v září společně s dalšími podněty. Pracovat bude paralelně v menších pracovních skupinách, které se budou zaměřovat na jednotlivá témata.
(25.06.2009) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.