Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Ředitel UNESCO přijíždí do Prahy, úředníci za jeho zády povolují mrakodrapy

Ve čtvrtek 28. 2. 2008  dorazí do Prahy mezinárodní reaktivní mise Centra světového dědictví UNESCO a Výboru památek a sídel ICOMOS. Odborníci přijedou zkoumat, jak se Česká republika stará  o historické jádro hlavního města, které patří mezi kulturní památky celosvětového významu. Podnětem pro příjezd mise byly plány magistrátu povolit stavbu mrakodrapů, jež mají tvořit novou dominantu Prahy. Návštěva se může snadno změnit v mezinárodní ostudu. Úředníci totiž pracují na povolení ke stavbě sporných mrakodrapů – a hrozí, že bude vydáno dříve, než se UNESCO vyjádří.

„Stavební úřad pro Prahu 4 vede územní řízení bez toho, že by Výbor UNESCO vydal k takto dramatickému zásahu do panoramatu Prahy své vyjádření,“ potvrdil právník Petr Kužvart z Ateliéru pro životní prostředí. „Řízení je v rozporu s mezinárodními závazky České republiky. Vnímáme zde snahu výhrady UNESCO dezinterpretovat a bagatelizovat,“ doplnil advokát. Mrakodrapy Epoque neprošly nezávislým hodnocením vlivů na životní prostředí (EIA). Úřady přehlížejí také zamítavé stanovisko Národního památkového ústavu.

Také Martin Skalský z Arniky se obává, že Praha chce UNESCO obejít. „Odborníci světové organizace se k mrakodrapům vyjádřili v loňském roce. Vydali řadu doporučení, jenže žádné z nich české úřady nenaplnily a pokračují ve schvalování kontroverzních staveb. Projekty se nijak nezměnily,“ řekl Skalský. Podle něj si UNESCO mimo jiné přálo, aby Praha rozpoutala veřejnou diskusi o budoucnosti Prahy, která ale dosud nezačala. „Podklady nejsou dostupné, rozhodování je neprůhledné a magistrát skrývá i banální informace,“ shrnul Skalský.

Výbor UNESCO projednával situaci v Praze v létě 2007 a vyjádřil „vážné znepokojení nad navrženými projekty výškových staveb v ochranném pásu Pražské památkové rezervace, které by mohly mít dopad na vizuální integritu Prahy“. Výbor pak vyzval Českou republiku k „novému zvážení probíhajících stavebních projektů“ a žádal, aby „nové stavební projekty respektovaly výjimečnou celosvětovou hodnotu města“.

Reaktivní mise UNESCO a ICOMOS přijíždí zjistit, jak se Česká republika s požadavky vypořádala. České úřady jí předloží tři dokumenty. Jde o zprávu popisující, jak se daří chránit historické jádro Prahy a studii kritérií, podle nichž by mohly v budoucnu ve městě růst další výškové budovy. Třetím dokumentem je zhodnocení, zda dnešní Praha ještě stále má „mimořádnou univerzální hodnotu“. Na všechny zprávy platí informační embargo.

Přístup světové organizace si občanská sdružení pochvalují. „Ředitel Centra UNESCO sám projevil přání se s námi setkat. Vážíme si toho a cítíme opravdový zájem o problémy Prahy, což bohužel nelze říct o českých institucích,“ zhodnotila předsedkyně Občanské iniciativy Pankráce Marie Janoušková. „Nám nejde o úzké skupinové zájmy, ale o zachování hodnot našeho města pro jeho obyvatele a návštěvníky i pro budoucí generace,“ řekla předsedkyně.

(1) Co má mise UNESCO a ICOMOS na programu?

Mrakodrapy nebudou jediným bodem agendy spojené monitorovací reaktivní mise UNESCO a ICOMOS, která přijede do Prahy tento čtvrtek. Nejde přitom jen o Pankráckou pláň, kde mají vyrůst nové budovy vysoké 100 a 75 metrů – dvě 150 metrů vysoké věže se plánují v Holešovicích, další mrakodrapy by měly podle plánů developerů vyrůst v Modřanech.

Mimo hrozícího poškození panoramatu Prahy výškovými stavbami se bude mezinárodní mise věnovat i dalším problémům, například necitlivým vestavbám bytů do půdních prostor na Malé Straně a ve Starém Městě. Ty ničí střešní krajinu, jeden z obdivovaných unikátů Prahy. Experti se zaměří také na necitlivé přestavby historických domů a další problémy.

To, že se mise účastní ředitel Centra světového dědictví Francisco Bandarin svědčí o mimořádné pozornosti, kterou UNESCO pražským problémům věnuje.

Experti se k žádnému problému na místě nevysloví, budou jen sbírat informace. Setkají se se všemi skupinami, které mají k jednotlivými otázkám co říci, včetně kritiků plánovaných projektů a současného stavu. V závěru mise vydají experti s Ministerstvem kultury krátké společné prohlášení. Do 15. března vznikne z monitorovací mise oficiální zpráva, která bude v červenci letošního roku předložena zasedání Výboru UNESCO v kanadském Quebecu. Teprve tam padne stanovisko světové organizace k situaci v Praze. Pokud se prokáže škodlivý vliv plánovaných staveb, Praha může být zařazena na seznam památek v ohrožení.

(2) Rok po první návštěvě UNESCO: Praha neudělala takřka nic.

Poprvé se experti UNESCO zabývali projektem na stavbu mrakodrapů na Pankrácké pláni v lednu 2007. Z této doby pochází dokument sepsaný pražským magistrátem „Doporučení Dr. Ing. Irene Wiese – von Ofen k projektu na Pankrácké pláni“, v němž stojí řada úkolů:


Realizovat workshopy za účasti představitelů města, UNESCO, ICOMOS, investorů, architektů a dalších odborníků.
V územním plánu vymezit seznam míst, kde může docházet k výstavbě výškových budov. Proto je důležité definovat priority města a určit jasná pravidla a podmínky pro výstavbu v určených územích.
Definovat místa vzniku nových městských center.
Hlavní město Praha a městské části by měly převzít roli komunikátora mezi místní komunitou a investorem. Nezbytné je vysvětlovat všechny aspekty projektu a  informovat místní komunity o pozitivech, které pro ně z nové výstavby vyplývají.
V komunikaci zdůrazňovat, že pankrácká pláň je exponované místo, a proto se o výstavbě na tomto místě vede natolik široká diskuse.

Dokumentace: Doplnit všechny budoucí plánované projekty tak, aby bylo možné chápat souvislosti s konečným řešením, přesně vydefinovat zeleň v kontextu celého prostředí, vyznačit stavby, které s určitostí budou realizovány, tzn. ty, které získaly všechna potřebná povolení a jejichž podoba je již dána, vyžadovat promyšlené propojení s okolním územím.

V závěrečném rozhodnutí Výboru světového dědictví UNESCO z července 2007 pak stojí: „Výbor světového dědictví požaduje, aby ČR znovu zvážila probíhající stavební projekty ve vztahu k jejich dopadům na výjimečné celosvětové hodnoty světové památky a dále žádá, aby jakékoliv nové stavební projekty respektovaly výjimečnou celosvětovou hodnotu a významné pohledy směrem ke statku a i výhledy z něj.“

Prakticky žádné z těchto doporučení české úřady nenaplnily, zůstalo jen u přípravy odborných podkladů pro mezinárodní monitorovací misi.

(3) Řízení o umístění dvou mrakodrapů Epoque na Pankrácké pláni právě probíhá. Ústní jednání bylo nařízeno na 13. a 14. března. Je přitom zřejmé, že do té doby nebude k dispozici stanovisko Výboru světového dědictví. Rozhodnutí o stavbách tak padne dříve, než se podaří objektivně vyhodnotit jejich dopad na panorama Prahy.

 

(27.02.2008) ZDROJ: Centrum pro podporu občanů
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.