Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Stanovisko Asociace symfonických orchestrů ČR k situaci v České filharmonii

Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR vyslovila na valné hromadě, konané ve dnech 17. a 18. června 2010 v Plzni znepokojení a zásadní nesouhlas s postupem členů České filharmonie a s formou jejich protestů. Ty v poslední době reagovaly na odchod ředitele České filharmonie Vladimíra Darjanina, jehož na počátku května odvolal ministr kultury Václav Riedlbauch. Darjanin si získal oblibu členů orchestru především díky ukončení dlohodobého sporu o autorských právech k nahrávkám České filharmonie.
Po té co ministr kultury jmenoval do vedení České filharmonie bývalého ředitele Českého rozhlasu Václava Kasíka požadovala , Umělecká rada České filharmonie Kasíkovu rezignaci. Nesouhlasila s postupem ministra kultury při jeho jmenování.  Asociace sdružuje všechny profesionální orchestry s právní subjektivitou na území ČR a Český filharmonický sbor Brno.

Situace v České filharmonii se při nástupu Vladimíra Darjanina dne 1. července 2009 sice uklidnila a to zejména v souvislosti s  ukončením téměř dvouletého sporu o autorská práva k nahrávkám České filharmonie (ČF), který se podařilo vyřešit. Vladimír Darjanin řekl ještě před jmenováním do funkce Českému rozhlasu 1 - Radiožurnálu , .."že se s hráči dohodli. Autorská práva z nahrávek patří České filharmonii, peníze hráčům,...což dle ČRO... potrvá do doby, než se zlepší finanční a další pracovní podmínky ve filharmonii." Nutno podotknout, že takováto forma dohody je velmi nestandardní a nevýhodná pro instituci typu České filharmonie, která sice nese náklady spojené s provozem tak velkého tělesa, nicméně příjmy z nahrávek patří jejím zaměstnancům. Je to obdobné, jako kdyby Škoda Auto ve své továrně vyráběla automobily, vyvíjela jejich nové modely a dostávala je na trh,  přičemž příjmy z prodeje jednotlivých kusů aut by šly do kapes zaměstnanců. Podobně totiž hráči České filharmonie hrají na hudební nástroje, které patří ČF, fasují pracovní oděv – smokingy a nahrávky jim zajišťuje management orchestru.

Vladimír Darjanin byl také od svého nástupu kritizován pro konflikt zájmů, respektive kvůli neukončení dalších privátních aktivit v oblasti vážné hudby.
 
Dále viz.
 

Stanovisko ASOPS ČR k situaci v České filharmonii

Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR
Sídlo:
Vinohradská 12, 120 00 PRAHA 2
Aktuální poštovní adresa:
Severočeská filharmonie Teplice, Mírové náměstí 2950, 415 28 Teplice
tel.: 417 533 103, fax: 417 533 713, e-mail: sev.filharmonie@seznam.cz

Plzeň 18. 6. 2010

Věc: Stanovisko ASOPS ČR k situaci v České filharmonii


Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů České republiky na své Valné hromadě, konané ve dnech 17. a 18. června 2010 v Plzni,

vyslovila znepokojení a zásadní nesouhlas s postupem členů České filharmonie a s formou jejich protestů.

Prosazováním zájmů zaměstnanců České filharmonie na úkor zájmů instituce významně poškozuje jméno nejen České filharmonie, ale i dalších profesionálních
symfonických orchestrů v České republice, včetně jejich zaměstnanců, ve vztahu k veřejnosti.

Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů České republiky vyzývá tímto členy České filharmonie, aby se vrátili ke svému poslání,

kterým je v první řadě služba veřejnosti a šíření tradic a dobrého jména české kultury ve světě.

 

Za členy ASOPS ČR
Roman Dietz
předseda Asociace symfonických orchestrů
a pěveckých sborů České republiky


Členové ASOPS ČR:
Česká filharmonie
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
Filharmonie Brno
Filharmonie Hradec Králové
Janáčkova filharmonie Ostrava
Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice
Karlovarský symfonický orchestr
Komorní filharmonie Pardubice
Moravská filharmonie Olomouc
Plzeňská filharmonie
Pražská komorní filharmonie
Severočeská filharmonie Teplice
Symfonický orchestr Českého rozhlasu
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně
Český filharmonický sbor Brno

 

(29.06.2010) ZDROJ: Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR, ProCulture, Český rozhlas, Lidové noviny, Česká televize
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.