Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Státní ceny a ceny Ministerstva kultury 2010

U příležitosti státního svátku 28. října jsou každoročně udělovány Státní cena za literaturu, Státní cena za překladatelské dílo a Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury. Ceny předal ministr kultury Jiří Besser během slavnostního večera v pondělí 26. října v Malé dvoraně Veletržního paláce. a záznam večera uvede Česká televize dne 30. října 2010 ve 20:00. Státní cenu za literaturu získal Antonín Bajaja, za překladatelské dílo Oldřich Král, cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla Karel Kraus, v oblasti hudby Ilja Hurník, v oblasti výtvarného umění František Skála, v oblasti architektury Alena Šrámková.

Laureátem Státní ceny za literaturu bude Antonín Bajaja, za román Na krásné modré Dřevnici.

Laureátem Státní ceny za překladatelské dílo se pak stane Prof. Oldřich Král, za celoživotní překladatelské dílo.

Státní cena za literaturu a Státní cena za překladatelské dílo se v návaznosti na tradici první republiky udělují od roku 1995. Státní cena za literaturu se uděluje autorovi k ohodnocení významného původního literárního díla vydaného v českém jazyce v roce udělení ceny nebo v roce předcházejícím. Státní cenu lze udělit k ohodnocení dosavadní literární tvorby. Státní cena za překladatelské dílo je udělována k ohodnocení překladu literárního díla z cizího jazyka do českého, vydaného v roce udělení ceny nebo v roce předcházejícím, s přihlédnutím k dosavadní činnosti autora překladu v oblasti překladů literárních děl. Státní cenu lze udělit k ohodnocení dosavadní činnosti autora v oblasti překladů literárních děl.

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla bude udělena Karlu Krausovi, za celoživotní dramaturgické a teoretické dílo.

Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby převezme Prof. Ilja Hurník, za výjimečný tvůrčí a interpretační přínos české kultuře.

Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění převezme Ak. mal. František Skála, za výjimečné tvůrčí počiny.

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury bude udělena Prof. Ing. akad. arch. Aleně Šrámkové, za dosavadní architektonickou a pedagogickou činnost.

Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury se udělují od roku 2003. Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla se uděluje k ohodnocení výjimečných uměleckých tvůrčích nebo interpretačních počinů nebo za dlouhodobé umělecké zásluhy v oblasti divadla. Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby se uděluje k ohodnocení výjimečných uměleckých tvůrčích nebo interpretačních počinů nebo za dlouhodobé umělecké zásluhy v oblasti hudby. Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění se uděluje k ohodnocení výjimečných uměleckých tvůrčích nebo interpretačních počinů nebo za dlouhodobé umělecké zásluhy v oblasti výtvarného umění. Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury se uděluje k ohodnocení výjimečných uměleckých tvůrčích nebo interpretačních počinů nebo za dlouhodobé umělecké zásluhy v oblasti architektury.

V současné době je všech šest cen udělováno na základě nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb. a nařízení vlády č. 126/2009 Sb.

 

Seznam porot:

Státní cena za literaturu

Zeno Kaprál, básník, člen Obce spisovatelů
PhDr. Jaroslav Císař, šéfredaktor časopisu Grand Biblio
Mgr. Jiří Koten, literární teoretik, vysokoškolský učitel (katedra bohemistiky Pedagogické fakulty labskoústecké Univerzity J. E. Purkyně)
doc. PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D., literární kritik a historik, vysokoškolský učitel (katedra historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice)
doc. PhDr. Martin Pilař, CSc., literární vědec, vysokoškolský učitel (katedra české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity)
PhDr. Karel Piorecký, Ph.D., literární kritik a historik, zástupce ředitele Ústavu pro českou literaturu AV ČR
PhDr. Jan Suk, esejista, básník a literární kritik, šéfredaktor nakladatelství H & H

Státní cena za překladatelské dílo

PhDr. Jiří Hanuš, anglista, překladatel, šéfredaktor knižní redakce Reader's Digest
Helena Beguivinová, romanistka, překladatelka, členka Obce překladatelů
Doc. PhDr. Helena Kadečková, CSc., skandinavistka, vysokoškolská učitelka (oddělení skandinavistiky Ústavu germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy)
Mgr. Václav Burian, polonista, redaktor časopisu Listy
Prof. PhDr. Zdenka Švarcová, japanistka, vysokoškolská učitelka (Ústav Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy)
Doc. PhDr. Milan Tvrdík, CSc., germanista, vysokoškolský učitel (ředitel Ústavu germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy)
Doc. PhDr. Hedvika Vydrová, CSc., hispanistka, vysokoškolská učitelka (Ústav románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy)


Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla

prof. PhDr. Eva Stehlíková, teatroložka, kritička, Kabinet divadelních studií, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Helena Albertová, teatroložka, dramatička
Jana Bohutínská, publicistka, kritička
doc. MgA. Jan Burian, předseda Asociace profesionálních divadel ČR, ředitel Divadla J. K. Tyla v Plzni, režisér, pedagog
Táňa Fischerová, předsedkyně Mezinárodního divadelního institutu (ITI), herečka
Milan Kaňák, dirigent, člen výboru Jednoty hudebního divadla
Ondřej Kepka, herec, člen prezidia Herecké asociace
doc. Jakub Korčák, režisér, vysokoškolský učitel (divadelní fakulta Akademie múzických umění)
Karel Král, šéfredaktor časopisu Svět a divadlo
doc. MgA. Ivo Krobot, režisér, pedagog
doc. PhDr. Tatjana Lazorčáková, vedoucí divadelní sekce katedry divadelních, filmových a mediálních studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
doc. Markéta Schartová-Kočvarová, režisérka, pedagožka Divadelní akademie múzických umění
Roman Vašek, taneční teoretik a kritik


Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby

prof. Ivan Kurz, profesor Hudební fakulty Akademie múzických umění
Jaromír Černík, člen orchestru Česká filharmonie
Petr Ferenc, hudební publicista
JUDr. Vít Fiala, hudebník, hudební publicista
Mgr. Tereza Havelková, asistentka Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Mgr. Jaromír Javůrek, ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj
Vladimír Kouřil, hudební publicista
MgA. David Mareček, Ph.D., ředitel Filharmonie Brno
PhDr. Bohuslav Vítek, hudební publicista

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění

Mgr. Roman Musil, ředitel Západočeské galerie v Plzni
prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc., vysokoškolská učitelka (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity), pracovnice Výzkumného střediska pro dějiny střední Evropy, předsedkyně Uměleckohistorické společnosti
PhDr. Helena Koenigsmarková, ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea, předsedkyně přípravného výboru Czech Grand Design
prof. PhDr. Lubomír Konečný, ředitel Ústavu dějin umění Akademie věd ČR
PhDr. Jan Kříž, historik umění, prezident české sekce Mezinárodní asociace výtvarných kritiků AICA
Mgr. Hana Nováková, ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
doc. PhDr. Filip Suchomel, prorektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
Mgr. Simona Vladíková, ředitelka Východočeské galerie v Pardubicích
prof. PhDr. Tomáš Vlček, historik umění, ředitel Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze
doc. ak. mal. Magdalena Vovsová, grafička, vedoucí grafických dílen na Akademii výtvarných umění v Praze

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury

Ing. arch. Irena Fialová, členka mezinárodní poroty Mies van der Rohe Award 2009, vyučuje na Ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT v Praze
Ing. arch. Oleg Haman, místopředseda Obce architektů
doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc., proděkan Fakulty architektury VUT v Brně
Ing. Milan Jirovec, člen představenstva České komory architektů, předseda pracovní skupiny pro soutěž Grand Prix architektů
prof. Ing. arch. Ivan Kroupa, vedoucí ateliéru Architektury II na VŠUP v Praze
PhDr. Ing. Pavel Liška, rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., děkan Fakulty architektury VUT v Brně
Ing. arch. Ján Štempel, vedoucí ateliéru architektury na Fakultě architektury ČVUT v Praze
Prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel, děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze
 

(26.10.2010) ZDROJ: Ministerstvo kultury
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.