Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Státní fond kultury opět v provozu

Státní fond kultury může po pěti letech začít fungovat. Sněmovna ČR zvolila dne 15. prosince 2011 všech 13 nových členů jeho rady a to na základě návrhu odházejícího ministra kultury Jiřího Bessera. Mezi členy a členkami Rady Fondu kultury byla jmenována také Marta Smolíková, ředitelka ProCulture. Funkční období Rady jsou 3 roky. Fond kultury byl v roce 1992 zřízen jako mimorozpočtový nástroj finanční podpory umění. Příjmy do fondu plynou z komerčních pronájmů nemovitostí, vstupného na expozici českého kubismu, autorských práv děl bez dědiců, poplatků za přijaté žádosti a  po novele zákona o ČT 302/2011, byl stanoven také mechanismus příjmů  Fondu kultury  z  výnosů  reklam vysílaných na programu ČT 2. Dle článku Lidových novin ze 6. září 2011 se pak.. očekává, že by Fond kultury mohl dostávat kolem deseti milionů korun ročně. Rada Státního fondu kultury ČR podpořila celkem 122 projektů naposled na přelomu roku 2005 a 2006 a to částkou 10,4 milionu korun.

Do rady Státního fondu kultury zasednou kromě dalších mj. rektor hudební fakulty AMU Jiří Hlaváč, předseda Českého centra PEN klubu Jiří Dědeček, režiséři Miloš Horanský a Rudolf Adler, ředitel Západočeské galerie v Plzni Roman Musil nebo ředitel Městského divadla v Jablonci nad Nisou Pavel Žur. Mezi jejich kolegyně patří například ředitelka organizace ProCulture Marta Smolíková, intendant Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jan Simon a tajemnice Svazu českých knihkupců a nakladatelů Marcela Turečková.

Rada Státního fondu kultury ČR zasedala  naposled na přelomu roku 2005 a 2006 kdy udělila granty ve výši 10,4 milionu korun. Podpořila tak ze 189 podaných žádostí na 122 projektů. Fond měl v té době na rozdělování k dispozici druhou část mimořádného daru ve výši 20 milionů korun, který obdržel od nejmenovaného dárce v roce 2004.  Tento dar Fondu umožnil v roce 2005 podpořit 111 projektů v celkové výši 10 milionů korun. Od svého vzniku v roce 1992 rozdělil Státní fond kultury finanční prostředky celkem třikrát a to v roce 2002, 2005 a 2006.

SFK byl zřízen zákonem č. 239/1992 Sb. jako mimorozpočtový nástroj finanční podpory umění, jehož příjmy plynou z komerčních pronájmů nemovitostí, vstupného na expozici českého kubismu, autorských práv děl bez dědiců a poplatků za přijaté žádosti ale i 50 % podílu z výnosů nájmu předmětů kulturní hodnoty a movitých a nemovitých kulturních památek, ke kterým vykonává právo hospodaření MK či výnosy z pohlednic, plakátů a dalších příležitostních tisků, vydávaných MK ale také dary a dědictví pro Fond

Státní fond kultury ČR byl veřejnosti znám, především nešťastným projektem on-line loterie Česká Lotynka, na jehož náklady byly použity zisky z prodeje Gramofonových závodů a skončil nakonec s dluhem 286 milionů. Dluh Fond splácí z příjmů z Domu U Černé Matky boží. Každoročně tak měl fond na podporu kulturních projektů pouhých šest milionů korun z příjmů z nájmu Národního domu na Vinohradech. Peníze, ale fond nevyplácel, protože neměl radu.

13 členů Rady Státního fondu kultury:
Rudolf Adler, Jiří Dědeček, Alexandr Gregar, Jiří Hlaváč, Miloš Horanský, Jindřich Lechovský, Jiří Merger, Roman Musil, Jan Simon, Marta Smolíková, Miroslav Ševčík, Marcela Turečková a Pavel Žura.

Související články:

Státní fond kultury zrušen nebude

Státní fond kultury ČR má být zákonem zrušen

Státní fond kultury udělil granty ve výši 10,410 milionu korun

Národní kontrolní úřad - kontrola MK - tedy financování kultury

Související dokumenty (statut SFK, jednací řád, etc.)

 


 

(20.12.2011) ZDROJ: ProCulture.cz
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.