Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Státní fond kultury udělil granty ve výši 10,410 milionu korun

Rada Státního fondu kultury ČR udělila na přelomu roku 2005 a 2006 granty ve výši 10,4 milionu korun. Podpořila tak ze 189 podaných žádostí na 122 projektů. Fond měl na rozdělování k dispozici druhou část mimořádného daru ve výši 20 milionů korun, který obdržel od nejmenovaného dárce v roce 2004.  Tento dar Fondu umožnil v roce 2005 podpořit 111 projektů v celkové výši 10 milionů korun. Další příjmy Fondu, který byl zřízen jako mimorozpočtový nástroj finanční podpory umění, plynou z komerčních pronájmů nemovitostí, vstupného na expozici českého kubismu, autorských práv děl bez dědiců a poplatků za přijaté žádosti. Státní fond kultury uděloval granty ve svém již třetím výběrovým řízením od svého vzniku v roce 1992. 

Od konce roku 2003 hospodaří Fond s domem U Černé Matky Boží (dále jen dům U ČMB), který je tak využit ke kulturním účelům, které odpovídají významu této ojedinělé kubistické kulturní památky. Objekt je na základě smlouvy o dílo spravován Národní galerií v Praze, která ve 2. až 5. patře pro Fond provozuje expozici českého kubismu.  Příjmy ze vstupného do domu U ČMB jsou součástí příjmů Fondu. Část objektu v přízemí a suterénu je pronajata za komerční nájemné sdružení podnikatelů VD Konsorcium k provozování knihkupectví, další část prostor v přízemí je pronajata firmě Statistrade, s. r. o., Praha za účelem prodeje kubistických aj. uměleckých předmětů. Ve 2. patře objektu byla obnovena původní kubistická kavárna.

Fond dále bezúplatně nabyl v listopadu 2004 příslušnost hospodaření k další významné nemovitosti -  Národnímu domu v  Praze 2-Vinohradech (Kulturní dům železničářů - dále jen "Národní dům"), a to na základě smlouvy o předání majetku státu od MK ze dne 1. 11. 2004.  Příjmy z pronájmu tohoto objektu představují další zdroj pro podporu kulturních projektů.

Objekt Domu U Hybernů v centru Prahy je pronajat společnosti Hybernia, a. s., která má dle uzavřené nájemní smlouvy zajistit rekonstrukci na muzikálové divadlo, které mělo být otevřené v do konce září 2005. Přestože se na nedodržení termínu smlouvy vztahuje smluvní pokuta, v objektu stále probíhají stavební práce, přičemž investor hledá finanční prostředky na provoz divadla, o čemž svědčí podaná žádost o podporu provozu, jak se veřejnost dozvěděla z veřejného slyšení žadatelů o kulturní granty Hlavního města Prahy.

Součástí příjmů Fondu jsou rovněž úroky z účtu, příjmy podle autorského zákona - tzv. odúmrtě (tj. autorská práva u děl bez dědiců) a přijaté žadatelské poplatky vybírané k žádostem o podporu.

Státní fond kultury ČR je veřejnosti znám, především nešťastným projektem on-line loterie Česká Lotynka, na jehož náklady byly použity zisky z prodeje Gramofonových závodů a skončil nakonec s dluhem 286 milionů.

Nejvyšší částky po 280 000 zamířily do oblasti divadla a sice na festival a královéhradecký festival Divadlo evropských regionů a na Mezinárodní festival Divadlo Plzeň.

Z žadatelů tohoto kola se největším přispěvatelem Fondu stala Římskokatolická farnost Moravičany, která za projednání své neúspěšné žádosti zaplatila nevratný poplatek 1% z požadované částky ve výši 10 000,-Kč.
Nejnižší udělená částka byla ve výši 25 000,- Kč občanskému sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice další nejnižší částka ve výši 30 000,- Kč, kterou hned 2x obdržela příspěvková organizace Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, občanské sdružení Umělecká beseda Český Krumlov, Jihočeské divadlo, soubor loutkohry, příspěvková organizace České Budějovice a občanské sdružení Multikulturní centrum Praha,

Přehled udělených grantů

Přílohy

(30.01.2006) ZDROJ: MK ČR
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.