Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Státní fond kultury zrušen nebude

Vzhledem ke shodě parlamentních stran na zachování Státního fondu kultury (SFK) bylo 20. září 2009 rozhodnuto, že SFK zrušen nebude. Návrh na zrušení SFK byl zastaven ve třetím čtení Poslanecké sněmovny parlamentu a nyní se rozhodlo o zpětvzetí původního návrhu bývalého ministra Václava Jehličky, který inicioval celý proces zrušení tohoto fondu. Současný ministr kultury Václav Riedlbauch naopak podal návrh na zvolení nových členů rady SFK a hledá možnosti jeho revitalizace, v s souladu s Koncepcí účinnější podpory umění na léta 2007-2013, kterou vláda schválila v roce 2006.
SFK byl zřízen zákonem č. 239/1992 Sb. jako mimorozpočtový nástroj finanční podpory umění, jehož příjmy plynou z komerčních pronájmů nemovitostí, vstupného na expozici českého kubismu, autorských práv děl bez dědiců a poplatků za přijaté žádosti ale i 50 % podílu z výnosů nájmu předmětů kulturní hodnoty a movitých a nemovitých kulturních památek, ke kterým vykonává právo hospodaření MK či výnosy z pohlednic, plakátů a dalších příležitostních tisků, vydávaných MK.

Rada Státního fondu kultury ČR udělila naposled na přelomu roku 2005 a 2006 granty ve výši 10,4 milionu korun. Podpořila tak ze 189 podaných žádostí na 122 projektů. Fond měl na rozdělování k dispozici druhou část mimořádného daru ve výši 20 milionů korun, který obdržel od nejmenovaného dárce v roce 2004.  Tento dar Fondu umožnil v roce 2005 podpořit 111 projektů v celkové výši 10 milionů korun. Od svého vzniku v roce 1992 rozdělil Státní fond kultury finanční prostředky celkem třikrát a to v roce 2002, 2005 a 2006.

V rámci návrhu Státního rozpočtu na rok 2008 byl předkládán také rozpočet SFK, jehož plánované příjmy pro rok 2009 byly ve výši 34 milionů korun. Státní fond kultury se proslavil neúspěšnou Lotynkou, která jej v roce 1994 fatálně zadlužila.

Usnesením vlády ze dne 9. července 2008 č. 839  byl schválen vládní návrh zákona o zrušení Státního fondu kultury České republiky a o změně zákona č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 121/2000 Sb. Poslanecká sněmovna pak v prvním a ve druhém čtení přijala pozměňovací návrhy, které postupně přesunovaly zrušení Státního fondu kultury z původního termínu 31. prosince 2008 až na 30. září 2009.

Důvodová zpráva k zákonu o zrušení Státního fondu kultury České republiky mimo jiné říká: "Finanční prostředky Fondu, není možné v současné době použít k podpoře české kultury kromě jiného z toho důvodu, že...poslaneckou sněmovnou PČR není zvolena Rada Fondu, která o způsobu a výši podpory rozhoduje.", přičemž funkční období poslední Rady SFK skončilo v roce 2006.
(21.10.2009) ZDROJ: ProCulture
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.