Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Veřejná anketa k tematickým okruhům dotačních řízení v oblasti literatury MKČR

Ministerstvo kultury v souladu s Koncepcí účinnější podpory umění na léta 2007–13, kterou schválila vláda svým usnesením č. 676 dne 31. května 2006, vypisuje veřejnou diskuzi k návrhům jednotlivých tematických okruhů v oblasti literatury. Východiskem k diskuzi jsou přehledy letošních vyhlášených okruhů a podmínek výběrových dotačních řízení. Návrhy, náměty, doporučení či připomínkyje možno zasílat nejpozději do pátku 10. června 2011

Ministerstvo kultury v souladu s Koncepcí účinnější podpory umění na léta 2007–13, kterou schválila vláda svým usnesením č. 676 dne 31. května 2006, vypisuje veřejnou diskuzi k návrhům jednotlivých tematických okruhů v oblasti literatury. Východiskem k diskuzi jsou přehledy letošních vyhlášených okruhů a podmínek výběrových dotačních řízení, které jsou k dispozici na  Literatura a knihovny – Výběrová dotační řízení – Oblast literatury.


Dotace jsou poskytovány subjektům působícím v oblasti umění a poskytujícím kulturní služby veřejnosti z rozpočtu Ministerstva kultury na základě výsledků výběrových dotačních řízení, která jsou vyhlašována v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. a v souladu s Hlavními oblastmi státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím. Dotace jsou poskytovány podle Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.


Návrhy, náměty, doporučení či připomínky zasílejte nejpozději do pátku 10. června 2011 na adresy:

bohumil.fiser@mkcr.cz (neperiodika)

radim.kopac@mkcr.cz (periodika, literární akce, podpora překladů české literatury).

Podněty budou využity při přípravě výběrových dotačních řízení na rok 2012.
     

(13.05.2011) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
ProCulture

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.