Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Veřejná sbírka a petice na podporu Kaplického knihovny

Nadační fond Pro Knihovnu, který byl založen začátkem roku, zahájil dne 9. února 2009 veřejnou sbírku s cílem finančně podpořit vznik nové budovy Národní knihovny v Praze. Sbírka chce získat dostatek peněžitých příspěvků na výstavbu nové budovy Národní knihovny České republiky podle projektu autora Jana Kaplického a spoluautorů a na úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací projektu. Zájemci  o podporu veřejné sbírky mohou koupit na mnoha místech České republiky od viditelně označených prodejců šperk nebo propagační placku, a tak přispět do pokladny Nadačního fondu Pro knihovnu. Další možností je podpořit  sbírku formou dárcovských DMS. Veřejná sbírka bude ukončena dnem 26. ledna 2012. Dne 5. února 2009 byla odstartována také petice Vládě ČR za realizaci Národní knihovny. Petice je součástí občanské iniciativy Demokracie staví stejně jako Facebook, který má již 24.493 členů. Nadační fond Pro Knihovnu a občanská iniciativa Demokracie staví spolupracují na vzniku nové budovy Národní knihovny v Praze. 
Státem uvolněné finance ve výši 1,9 miliardy pravděpodobně nestačí k výstavbě celé budovy Národní knihovny. Proto se Fond rozhodl jít kromě propagace návrhu Jana Kaplického i cestou sbírek. Pomoci může každý občan České republiky, každý může pro knihovnu něco udělat. Novinky a další podrobnosti jsou k nahlédnutí na oficiálních stránkách www.proknihovnu.cz.

Od 9. února si tak mohou zájemci koupit na mnoha místech České republiky od viditelně označených prodejců šperk nebo propagační placku, a tak přispět do pokladny Nadačního fondu Pro knihovnu. Další možností je poslat peníze na účet veřejné sbírky fondu 1258203109/8150 nebo formou dárcovských DMS, které budou spuštěné od března letošního roku. Veřejná sbírka bude ukončena dnem 26. ledna 2012.

Z výtěžku bude v první fázi uhrazeno vypracování rozpočtu a studie proveditelnosti stavby od renomovaných a nezávislých firem. Nadační Fond tak získá přesné údaje a může tím zabránit publikovaným spekulacím o astronomických částkách, potřebných k realizaci.

Dalším krokem Nadačního fondu PRO KNIHOVNU pak bude pomoc při získání pozemku na Letné od Hlavního města Prahy, jehož prodej byl v březnu roku 2006 zastupitelstvem hlavního města Prahy takřka jednomyslně schválen.

Nadační fond Pro knihovnu byl založen 2. ledna 2009 řadou osobností českého kulturního života. Členem správní rady fondu je například bývalý ředitel České televize Ivo Mathé, režisérka dokumentárních filmů Olga Sommerová či architekt a bývalý primátor Prahy Jan Kasl. V dozorčí radě působí mimo jiných filmový režisér a držitel Oscara Jan Svěrák či akademický malíř Jiří Černický.

Kontakt pro média:


Radek Zeman
Extender s.r.o.
GSM: +420 606 630 593
E-mail: radek.zeman@extender.cz
 
 
Petice za realizaci projektu Národní knihovny ČR architekta Jana Kaplického na Letné v Praze
 
 
Vládě České republiky
 
 
My, občané České republiky, ctící povinnost k zachování jedinečného kulturního dědictví našeho státu, chápající potřebu zcela nového řešení konceptu Národní knihovny ČR, odpovídajícímu potřebám současnosti, vnímající zásadní význam moderního umění, svobodné kultury a potřeby kontinuity v architektuře  pro rozvoj naší metropole a zároveň i naší společnosti, požadujeme aby:
1) dnešní vládní reprezentace respektovala Usnesení vlády ČR ze dne 19. července 2006 č. 883  o zajištění finančních prostředků na přípravu a realizaci výstavby objektu Národní knihovny České republiky a rekonstrukci Národního muzea v letech 2007 až 2011,
2) Poslanecká sněmovna PČR potvrdila své kladné stanovisko k investičnímu záměru výstavby nové Národní knihovny ČR ze 21.března 2006
3) Rada hl. města Prahy plnila své programové prohlášení na funkční období 2006-2010 ze dne 20.3.2007, kde se mj. zavázala, že :“Podpoří výstavbu Národní knihovny”,
4) Ministerstvo kultury ČR neprodleně uvolnilo přislíbené finanční prostředky na výstavbu nové Národní knihovny ČR podle vítězného návrhu pana architekta Jana Kaplického,
5) Magistrát hl. města Prahy v souladu  se svým usnesením (č.36/33) provedl úplatný převod pozemku na Letné Národní knihovně ČR,
6) volení zástupci na pražském magistrátu z řad ODS splnili svůj závazek vůči  voličům, kterým ve volebním programu “Vize pro Prahu 2010/Praha město pro život” slíbili, že podpoří výstavbu Národní knihovny na Letné,
7) volení zástupci občanů České republiky na všech úrovních vyjadřovali své postoje a jednali ve věci Kaplického návrhu Národní knihovny ČR pouze v rozsahu kompetencí,  bezprostředně  a ze zákona  příslušejících jejich úřadu,
8) ministr kultury ČR pan Václav Jehlička a primátor hl. města Prahy pan Pavel Bém veřejně vysvětlili nekoherentnost svých postojů k realizaci vítězného projektu pana architekta Kaplického a k samotné realizaci výstavby nové budovy Národní knihovny ČR na Letné.

Oprávněně očekáváme, že  všechny  subjekty uvedené v této petici  budou respektovat naše právo  obracet se na ně s žádostmi, návrhy a stížnostmi,  jak to má na mysli ust. § 1 zák. č. 85/1990 Sb. o právu petičním v platném znění, budou se naší peticí  zabývat se vší vážností a budou se především zabývat svým vlastním vztahem k zachování  kulturních  hodnot našeho národa .
 
V naději  děkujeme.
Tato petice byla vytvořena ve smyslu zákona č. 85/1990 v platném znění
V Praze dne 5.2.2009    
 
Za petiční výbor:
František Nejedlý, bytem Praha 5-Stodůlky, Neustupného 1833/20
Dominik Jandl, bytem Karlovy Vary, Poštovní 5
Michal Pečeňa, bytem Unhošť, Luční 1008

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn :
František Nejedlý, nar. 10.5.1986, bytem Praha 5-Stodůlky, Neustupného 1833/20  
 
Petice ke stažení zde                                         
 
Sestaveno s použitím zdrojů:
Nadační fond Pro knihovnu
Demokracie staví                                  
 
(15.02.2009)
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.