Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Významné a mimořádné akce roku 2011

Ministerstvo kultury ČR zveřejnilo seznam významných a mimořádných akcí, které v roce 2011 podporuje. Bohužel pro tentokrát bez zpravodajského článku, asi se nechtěli moc chlubit. V minulých letech byl podobný seznam velkým tajemstvím. Šlo o projekty, o nichž se rozhodovalo na poradě vedení, někdy na doporučení grantových komisí, více však na dobrozdání pracovníků ministerstva. O významných a mimořádných akcích MK, dříve nazývaných prioritní, byla řada dohadů. Ministr Jiří Besser vyčlenil loni z programu Kulturní aktivity prakticky polovinu peněz, respektive nechal do nové položky ve státním rozpočtu kapitoly MK alokovat, po té vládou i parlamentem schválit nový Program významných a mimořádných akcí. A slíbil větší transparentnost. Z celkového rozpočtu 177 milionů korun teď víme jaké akce dostanou celkem 80 milionů.  

Hlavní město Praha má pod názvem partnerství podobný systém podpory, který funguje již léta. Takové akce mohou, či nemusí být projednány nebo doporučeny odbornou grantovou komisí. Poskytnutí podpory je vedeno nikoli odbornými ale více politickými hledisky.  

Pod názvem významné a mimořádné akce ministerstva kultury si člověk samozřejmě představí crème de la crème. To nejlepší z nejlepšího. Ano patří sem podpora Pražského jara, plzeňského mezinárodního festivalu Divadlo, festivalu Divadlo evropských regionů v Hradci Králové. Colours of Ostrava, Ceny Thálie, výročí 200 let Pražské konzervatoře, Cena Jindřicha Chalupeckého a jiné, opravdu významné a pro uměleckokulturní obec i veřejnost respektu a úcty hodné akce.

Bohužel seznam letošních akcí nezahrnuje jména příjemců dotací. Nevypadalo by totiž moc elegantně, když hned první položka, na kterou jdou 3 miliony korun je prakticky jen převod do jiného ministerského programu - jako projekt je totiž uveden Program poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely. Příjemci jsou jistě vybíráni podle pravidel tohoto stipendijního programu a bude jich víc. Logika managementu říká, že program zahrnuje projekty ale naopak tomu tak není - pakliže nemluvíme o dramaturgii ale o dotačním programu. 

Tím, že seznam zamlčuje příjemce, se jeho autoři vyhnuli jménu příjemce, respektive realizátora projektu Žijeme s Londýnem 2012, kterým je patrně Česká olympijská a.s.. Pozor neplést si s umělci "oblíbenou" Pražskou olympijskou o.p.s., kteoru založil pražský magistrát. S největší pravděpodobností jde o podporu oficiální marketingové agentury Českého olympijského výboru, která se rozhodla podpořit přímou účast českých fanoušků na XXX. letních olympijských hrách a připravila unikátní projekt pod názvem Žijeme s Londýnem - se dočítáme na webu. Doufejme tedy, že alespoň někteří ze sportovních fanoušků Olympiády navštíví také Britské muzeum, divadlo či koncert.

Autoři seznamu se ale vyhnuli i další drobné nepříjemnosti a sice celé řadě projektů, které předložil Institut umění - Divadelní ústav, včetně podpory "projektu: Institut umění". Nic proti tomu, že vypracovali 12 různých žádostí a jistě popsali podrobně jednotlivé projekty, na které dostanou téměř 7 milionů korun. Bylo by zajímavé zjistit jak i příspěvkové organizace ministerstva kultury předkládají projekty svému zřizovateli. Nicméně jde o příspěvkovou organizaci ministerstva kultury a ta by měla být podporována v jiném režimu. Jak známo, z grantových řízení ministerstva kultury jsou totiž příspěvkové organizace ministerstva kultury vyloučeny, neboť mají samostatnou rozpočtovou položku a hlavně, protože čerpají více než polovinu celého rozpočtu určeného pro resort kultury.

A nyní oborové proporce, aneb co Čech to muzikant

Pomineme-li stipendijní program, olympiádu a projekty Institutu umění - Divadelního ústavu, které ne vždy jsou zaměřeny na divadlo ale na více oborů, dostáváme se k následujícímu přehledu:

5 projektů podpořeno v oblasti výtvarné umění (rozumněj včetně designu, architektury a uměleckých řemesel) celková částka 2,9 milionu korun.

6 projektů z oblasti tanec, nonverbální umění v celkové částce 5,35 milionů korun

10 projektů z oblasti divadla dostává celkovou podporu 16,94 milionů korun

a konečně více než polovina peněz jde na

22 projektů z oblasti hudby dostává 42,5 milionů korun, přičemž Český rok hudby je plánován na rok 2014. 

V tabulce nenajdeme projekty z oblasti literatury či filmu, takové projekty budou na jiných seznamech. Z částky 177 milionů zde vidíme rozdělení 80 milionů, tedy zbývá 97 milionů, kde jistě bude figurovat nejen Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary ale i literatura. 

Pokud přihlédneme k tabulce, můžeme dát lehce za pravdu všem kritikům špatných funkcí Národní galerie, která by měla zásadním způsobem spoluutvářet prostředí, v němž funguje výtvarné umění a všem stěžovatelům na špatný stav výtvarného umění v ČR. Je vážný důvod se domnívat, že výtvarně zaměřené mimořádné a významné akce získaly z celkových letošních 177 milionů necelé 3 miliony! Jednoduše žádné Pražské jaro, Karlovy Vary, Pražské Quadrienále, (které kupodivu v tomto seznamu taky nenajdeme), se v oblasti výtvarného umění tady ani nekonají. Ačkoli ke stížnostem na disproporčnost podpory jednotlivým oborům mohou mít blízko i tanečníci, je obdivuhodné, jak se za poslední roky tento obor, i s pomocí podpory ministerstva kultury, narozdíl od kdysi velmi bohatě fungujícího výtvarného umění, rozvinul. 

Marta Smolíková
ProCulture / Otevřená společnost, o.p.s.

Významné a mimořádné akce roku 2011
zdroj: Ministerstvo kultury

Projektdotace v tis. Kč
Program poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely3 000
Mezinárodní festival Čtyři a čtyři dny v pohybu1 200
Mezinárodní festival Tanec Praha2 500
Letní Letná500
Soutěžní přehlídka tanečního umění ČR100
Česká taneční platforma50
Nová síť1 000
Mezinárodní festival Divadlo3 800
Divadlo evropských regionů2 200
České divadlo500
Festival Mateřinka400
Festival hudebního divadla Opera1 000
Pražský divadelní festival německého jazyka3 100
Spectaculo interesse500
Grand festival smíchu240
Ceny Thálie1 800
Divadelní svět Brno3 400
Colours of Ostrava530
MHF Alternativa500
Folkové prázdniny 490
RESPECT World Music Festival430
JazzFest Brno600
Bohemia Jazzfest1 000
Letní jazzová dílna Karla Velebného257
Pražské jaro15 000
Smetanova Litomyšl2 000
MHF Moravský podzim1 500
MHF Struny podzimu1 200
MHF 13 měst Concentus Moraviae1 000
MHF Český Krumlov 2 000
MHF Janáčkův máj1 000
MHF Mahler – Jihlava700
200 let Pražské konzervatoře500
Hudební festival Znojmo300
Pražská komorní filharmonie4 000
Český filharmonický sbor Brno2 100
Chopinův festival850
České kulturní slavnosti600
Festival Dvořákova Praha6 000
abART800
Cena Jindřicha Chalupeckého400
Nový zlínský salon 300
Start Point400
Prague Biennale 5 a Prague Biennale Photo 21 000
Žijeme Londýnem 20122 000
Projekt: Institut umění 700
Propagace českého umění v zahraničí 2 000
Tvůrčí rezidenční pobyty680
Tvůrčí rezidence v Egon Schiele Art Centrum380
Reedice Czech Music Guide350
Portál mezikulturního dialogu100
M. Melena -  výstava a publikace570
Divadelní architektura, převzetí a provoz projektu TACE 456
Miloň Kališ - výstava550
Divadelní revue200
On-line zpřístupnění fondů IDU a budování Virtuální badatelny350
20 let videotéky Kyliánovy nadace526
 79 609


Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí (text, který uvádí výše uvedenou tabulku)

Ministerstvo financí (a následně vláda) odsouhlasilo samostatně vyčleněný výdajový okruh v rámci rozpočtu kapitoly Ministerstva kultury na rok 2011, který byl nazván „Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí“. V tomto programu poskytuje Ministerstvo kultury neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na:

a) opakovaně realizované akce ustáleně vysoké kvality a celostátního či nadregionálního významu,

b) činnost vysoce kvalitních uměleckých těles.

Z důvodů hodných zvláštního zřetele může být poskytnuta v Programu podpory významných a mimořádných kulturních akcí dotace i na jiné akce než uvedené v písm. a) a na činnost jiných subjektů než uvedených v písm. b).

(20.05.2011)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.