Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoLegislativa
TechSoup

Legislativa

Vláda schválila návrh zákona o veřejné podpoře kultury

Dne 20. července vláda schválila návrh Zákona o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů. Jedná se o první a jediný zákon, který se týká specifických otázek podpory oblasti umění a definuje pojem Veřejné kulturní služby, které jsou služby spočívající ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchování a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti. Zákon samozřejmě musí být ještě předložen k projednání Poslanecké sněmovně a Senátu.

Evropský právní rámec, příležitosti, procedury a limity občanského dialogu

Praha, 7. června 2005
Cílem semináře, který se koná 7. června 2005 je poskytnutí otevřeného fóra pro odbornou diskusi na téma: "ÚLOHA OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI V RÁMCI EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO DIALOGU" a seznámení účastníků s modely spolupráce, které přispívají k podpoře tří hlavních principů evropského sociálního dialogu - solidarity, dialogu a partnerství.

Nový občanský zákoník a veřejná prospěšnost

Liga lidských práv, připravuje seminář pro veřejnost zaměřený na nový občanský zákoník a veřejnou prospěšnost, který se bude konat dne 17. března 2005 na Právnické fakultě Masarykovy university v Brně v rámci projektu podpořeného Nadací Via. Počet míst pro účastníky je omezen na 30, proto je nutné zaslat přiloženou přihlášku, aby bylo možné zajistit místo a materiály k semináři.

Veřejná prospěšnost - připravuje se nový zákon

otevřené diskusní fórum k tématu veřejná prospěšnost - tématu, které rozhodujícím způsobem zasáhne do života všech neziskových organizací. Se získáním statutu veřejné prospěšnosti je spojena řada výhod (např. daňové úlevy, dotace z veřejných rozpočtů, ...). Problematika veřejné prospěšnosti bude detailně upravena novým speciálním zákonem, jehož návrh připravuje Liga lidských práv (Liga) www.llp.cz a Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) www.isea-cz.org.

Kulturní zákonodárství: Proč? Jak? Co?

Publikace Rady Evropy analyzuje vztahy mezi kulturními politikami a regulacemi, coby nástroji kterými se politika prosazuje. Studie také analyzuje principy, které mohou produkovat "dobrou" regulaci. Jedná se o autorskou publikaci Delia Mucica, tedy nikoliv publikaci, která nutně vyjadřuje politiku EU. Studie je přístupná na webu v angličtině ke stažení.

Vláda schválila návrh věcného záměru zákona o veřejné podpoře kultury a o změně některých zákonů

Dne 28. dubna 2004 byl vládou schválen návrh věcného zákona o veřejné podpoře kultury a o změně některých zákonů, který by mj. měl ukládat povinnost vypracovávat kulturní politiku státu a jednotlivých krajů, uzákonit nové možnosti podpory, včetně zakázek na výtvarná díla nebo umožnit poskytovat státní záruky na výstavy.

Návrh věcného záměru zákona o veřejné podpoře kultury a o změně některých zákonů

Ministerstvo kultury rozeslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh věcného záměru zákona o veřejné podpoře kultury a o změně některých zákonu. Materiál je zveřejněn na webových stránkách ministerstva kultury k diskusi a vašim připomínkám. Připomínky zasílejte do 10. prosince 2003. 

Daňové asignace

Obrázek k článku: Daňové asignace

Pokud zákonodárné orgány České republiky schválí možnost poukázání 1 % daně  fyzických osob na veřejně prospěšné účely, budou se občané moci sami rozhodnout, komu 1 % poukáží. Nestátní neziskové organizace tak mohou získat na své veřejně prospěšné aktivity kolem 300 milionů korun ročně. Jde o předběžný výpočet a skutečná výška prostředků závisí na vůli občanů a aktivity samotných organizací.

<předchozí 1 2 3 4 5
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.