Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoLegislativaAutorské právo
TechSoup

Balíčky autorského práva

Právě vychází 1. kapitola „balíčků autorského práva“, která má pomoci v komunikaci mezi designéry a výrobci.Czechdesign.cz se rozhodl pomoci v komunikaci designér - výrobce. Často ještě nezkušení designéři, nebo na druhé straně výrobci, těžko navazují komunikaci, nevědí jaké oblasti legislativy tvoří rámec spolupráce mezi nimi. Czechdesign.cz připravil takzvané právní balíčky, které budou postupně zveřejňovány na www.czechdesign.cz a obsáhnou veškerá úskalí na než by mohl designér i výrobce při své působnosti narazit.

Od podzimu 2006 budou postupně ve formátu pdf vycházet jednotlivé kapitoly týkající se konkrétní právní a daňové problematiky. Budou k nim přiloženy i konkrétní ukázky smluv. Spolu s tím Czechdesign.cz nabídne i kontakty na odbornou právní pomoc a na závěr doporučený ceník pro designéry i výrobce. Text bude psán lehce pochopitelnou formou, odborné výrazy budou pro lepší porozuměni vždy vysvětleny nebo představeny na příkladech.

V prvé řadě budou čtenáři uvedeni do právní problematiky, budou představeny základní pojmy jako patent, průmyslový vzor, podnikatel/nepodnikatel, copyright a s vysvětlením nezbytného minima občanského a obchodního zákoníku. Součástí budou i rozhovory s designéry, kteří se v oblasti průmyslového designu a výroby pohybují již dlouhou dobu.

Druhý balíček bude zaměřen a autorské právo, jehož znalost je pro designéra nezbytná a kterou bohužel na školách s výtvarným zaměřením nemá jak získat. Vysvětlíme, jak a kdy ho užívat, trvání nároku a omezení. Následovat budou balíčky představující licenční smlouvu a vysvětlující její užití. POzornost bude rovněž soustředěna na smlouvu o dílo, odpovědnostní vztahy, kapitoly o daňovém systému. Vysvětleny budou úskalí kupních smluv a průmyslového vlastnictví.

Závěrem bude představeno i mezinárodní právo, hájení vlastních práv při soutěžích nebo v pozici zaměstnance. Soubor balíčku by měl uzavřít referenční přehled obvyklých cen, za odvedenou práci, který poslouží jak designérům, tak výrobcům.

Soubor balíčku představující potřebné právní a daňové znalosti přinese CZECHDESIGN.CZ, odborná realizace JUDr. Martin Piškula, OOA-S.

Pro realizaci celého projektu hledá CZECHDESIGN.CZ, o.s. partnery. Na druhou kapitolu balíčku se můžete těšit na jaře 2007!

(23.11.2006) ZDROJ: Czech Design
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.