Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoLegislativaAutorské právo
TechSoup

Ministerstvo kultury skončilo na prvním místě v neposkytování informací (o autorském zákonu)

Veřejnost udělila nejvíce hlasů Ministerstvu kultury ČR, které tak v kategorii Zavřeno celorepublikové soutěže na téma poskytování informací úřady skončilo na prvním místě s počtem 396 hlasů. Ministerstvo kultury bylo nominováno do kategorie Zavřeno za odepírání informací k novele autorského zákona a obchodní dohodě ACTA. Cena veřejnosti je jednou z kategorií soutěže Otevřeno x Zavřeno pořádané Otevřenou společností o.p.s., nerozhoduje o vítězi odborná porota, ale přímo občané a to prostřednictvím hlasování po internetu. Občané tak mají možnost vybrat z došlých nominací nejlepší a naopak nejhorší případ poskytování informací úřady. V celé soutěži Otevřeno x Zavřeno vybírala porota jedenácti nezávislých odborníků z 58 nominací, z toho 12 x OTEVŘENO a 46 x ZAVŘENO. Nominovaní mohli získat nejvíce 110 bodů.
Nominace č. 12 – Ministerstvo kultury

Ministerstvo odmítá sdělit informace o novele autorského zákona a o obchodní dohodě ACTA.

Konkrétní čin:

Žadatel požádal ministerstvo kultury o  dokumenty k připravované novele autorského zákona, včetně návrhu paragrafovaného znění novel, důvodových zpráv, korespondence s kolektivními správci. Požádal též o dokumenty k vyjednávané Obchodní dohodě proti padělání (ACTA) kterými se MK vyjadřovalo k vyjednávání nebo textu dohody nebo obdrželo informace, které v době obdržení nebyly veřejné, například korespondenci s orgány Evropské unie. MK žádost odmítlo s odůvodněním, že příprava novely představuje novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu (§ 11 odst 1 písm. b) InfZ). Informace o sjednávání smlouvy odmítlo, protože jednání probíhá v režimu Vyhrazeném ve smyslu zákona o ochraně utajovaných informací. Ministerstvo kultury žádost  odmítlo tři dny poté, co návrh rozeslalo k připomínkování. Návrhy měly k disposici kolektivní správci OSA, Dilia, Intergram, OOA-S a Gestor, a Asociace provozovatelů kopírovacích služeb a další asociace.

Naše hodnocení činu:

Zákon o zřízení ministerstev jim ukládá přiměřeně informovat veřejnost o přípravě zásadních změn, jíž tento návrh zjevně je. Výluka z poskytování informací podle § 11 InfZ se nikdy nemůže týkat návrhů normativních aktů připravovaných v legislativním procesu. MK použilo fakultativní ustanovení, pro jehož uplatnění je však třeba zdůvodnit pro daný případ existenci konkrétního zájmu, který by byl ohrožený. To při přípravě zákona pojmově není možné.
Obdobně utajení jako Vyhrazené informace podléhá dle  zákona o ochraně utajovaných informací testu, zda je ohrožený nějaký zájem ČR. V tomto případě jistě není. Ani jeden případ MK nijak v tomto smyslu neodůvodnilo. Podaná žaloba bude nejspíše úspěšná.

www stránky: http://www.mkcr.cz
(29.09.2010) ZDROJ: Otevřeno x Zavřeno
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.