Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoLegislativaAutorské právo
TechSoup

MKČR: Dotazníkový průzkum – dostupnost informací o autorském právu

V rámci implementace úkolu 2.7. Státní kulturní politiky má Ministerstvo kultury průběžně zajišťovat zvyšování povědomí veřejnosti o právech chráněných autorským zákonem. K realizaci tohoto úkolu připravil odbor autorského práva dotazníky, jejichž účelem je získat praktický přehled o dostupnosti a zdrojích informací o autorském právu a o poptávce po takových informacích. Informace získané z tohoto průzkumu budou následně po jejich vyhodnocení využity pro zpracování vzdělávací koncepce připravované odborem autorského práva v rámci plnění Státní kulturní politiky. Dotazníky jsou určeny třem kategoriím respondentů, a to jednak jednotlivcům a právnickým osobám, ale i školám všech stupňů a zaměření. Uzávěrka po zasílání vyplněných dotazníků je 31. března 2012.
Dotazníky jsou k dispozici zde:

    dotazník pro jednotlivce (informace v přiloženém dokumentu typu doc o velikosti 36 kB)

    dotazník pro právnické osoby (informace v přiloženém dokumentu typu doc o velikosti 36 kB)

    dotazník pro školy (informace v přiloženém dokumentu typu doc o velikosti 37 kB)

Odpovědi na dotazníky je možno zasílat nejpozději do 31. března 2012 v elektronické podobě na adresu helena.bazilova@mkcr.cz nebo poštou na adresu Ministerstvo kultury, odbor autorského práva, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana. Tamtéž lze odevzdávat vyplněné dotazníky i osobně. Jakékoli dotazy související s dotazníkovým šetřením lze rovněž zasílat na uvedené adresy.
(09.01.2012) ZDROJ: MKČR
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.