Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoLegislativaAutorské právo
TechSoup

Novela autorského zákona - zahájena veřejná diskuze

Koncem ledna 2011 se na ministerstvu kultury (MK) uskutečnila pracovní schůzka s autorskoprávními experty. Podle MK to byl první krok k plánované široké veřejné diskusi nad novelou autorského zákona, která se týká nejen umělců, ale i podnikatelského prostředí. V konečném důsledku každého z nás, jako konzumentů kultury. Loňského roku MK čelilo kritice za odmítnutí přístupu k pracovním podkladům pro vypracování novely a dále informací o dohodě ACTA. Pirátská strana MK nařkla, že vychází vstříct zájmům ochranných organizací autorských a o novele nejedná otevřeně. Za odepření informací dostalo MK negativní cenu v soutěži Otevřeno x Zavřeno a zároveň se zvedla silná vlna protestů veřejnosti, včetně čtyřtisícové facebookové skupiny Proti autorskému OSA zákonu. Podle legislativního plánu má být novela předložena vládě v prvním čtvrtletí 2012.
Stránky MK neuvádějí žádná jména účastníků pracovního setkání ale dle zprávy MK se jej zúčastnili "tuzemští experti z akademické obce (Masarykova univerzita, Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty UK, VŠE), soudci a advokáti zabývající se touto problematikou a dále odborníci z České televize, Českého rozhlasu a dalších institucí."
V průběhu února chce ministr kultury Jiří Besser stanovit okruh témat, kterými budou zahájeny veřejné diskuse a konzultace k přípravě změn autorského zákona.
„Já od svého nástupu na ministerstvo jasně říkám, že speciálně u autorského zákona chci opravdu širokou veřejnou diskusi. To je téma, které se týká nejen umělců, ale týká se i podnikatelského prostředí a v konečném důsledku každého z nás, jako konzumentů kultury. A já k tomu takto přistupuji. Zprávy typu, že jsem se s někým domlouval za zády veřejnosti a uzavíral nějaké tajné dohody jsou naprosto smyšlené,“ říká ministr kultury Jiří Besser.
Veřejnost očekává zejména informace o dění ve Světové organizaci duševního vlastnictví, v Evropské unii, zejména výsledky veřejných konzultací připravované návrhy směrnic, předběžné otázky u Evropského soudního dvora apod., a o novinkách na národní úrovni.


Více informací:
Ministerstvo kultury ČR
Samostatné oddělení autorského právaDalší užitečné odkazy:
Občanská sdružení oprávněná k výkonu kolektivní správy práv
(02.02.2011) ZDROJ: MKCR, Otevřete.cz
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.