Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoLegislativaAutorské právo
TechSoup

Otevřený dopis nejmenovaných výtvarníků Ministru kultury Pavlu Dostálovi

Dne 11. dubna 2005 adresovali výtvarníci otevřený dopis ministru kultury Pavlu Dostálovi, v němž jej vyzývají k rezignaci. Jejich ochranný svaz - Ochranná organizace autorská - Sdružení (OOA-S) totiž uspěl s žalobami proti ministerstvu již u několika soudů (včetně ústavního soudu) a požaduje náhradu způsobené škody ve výši 78 mil. Kč. "Výše náhrad škody však ještě není konečná, protože protiprávní jednání a nečinnost ministerstva kultury neustále trvá. Budeme tuto částku ještě dále vyčíslovat.", uvedla dnes ředitelka OOA-S Eva Štěpánková. Podle ní může celková výše škod, kterou bude muset stát nahradit, přesáhnout 100 mil. Kč. Zároveň zástupci ochranného svazu výtvarníků obvinili Dostála ze střetu zájmů. Nakolik je tato iniciativa pro výtvarnou obec reprezentativní nelze posoudit, neb OOA-S na svých stránkách neuvedla jména signatářů ani jejich počet, později znění své tiskové zprávy změnila "my, výtvarníci a architekti sdružení v Ochranné organizaci autorské".

Den před volbami v roce 2002 totiž ministr odňal výtvarníkům oprávnění k činnosti (licenci) a tuto licenci následně ministerstvo udělilo konkurenční organizaci Dilia. Dodatečně se však zjistilo, že Dostál má s Dilií uzavřenu smlouvu, na základě které jej tato agentura smluvně zastupuje. Podle Štěpánkové převedení licence umožnilo Dilii zvýšit inkaso vybíraných odměn řádově až desítky miliónů korun ročně. Zástupci výtvarníků požádali o prošetření celé věci i nejvyšší státní zástupkyni Marii Benešovou.

OOA-S však novinářům předložila rozsudek Nejvyššího správního soudu, který ministrovo rozhodnutí o odnětí licence jejich organizaci zrušil. "Soud tak nepřímo potvrdil naše přesvědčení, že motivací ministra bylo pouze přihrát oprávnění smluvnímu partnerovi pana ministra. Ministerstvo podle soudu neprovedlo jediný důkaz, celé řízení bylo vykonstruované.", prohlásila Štěpánková. "Ministerstvo posvětilo postup Dilia, která nerozdělovala odměny kostýmním výtvarníkům, ale pouze kameramanům a scénografům. Když se o tyto odměny kostýmní výtvarníci v čele s Theodorem Pištěkem přihlásili, kameramani přesvědčili ministra, aby licenci udělil agentuře Dilia, do které někteří kameramani a scénografové přešli," doplnila.

Výtvarníci rovněž uvedli, že před dvěma lety dokonce ústavní soud přikázal ministerstvu, aby licenci k činnosti organizaci výtvarníků vydalo. Ministerstvo však rozhodnutí Ústavního soudu nerespektovalo. Výtvarníci se proto obrátili na Ústavní soud podruhé. O jejich stížnosti zatím soud nerozhodl.

Do sporu mezi výtvarníky a ministerstvem kultury se rovněž vložil ombudsman JUDr. Otakar Motejl. Ten na tiskové konferenci v Brně potvrdil, že požádal ministra Dostála o zjednání nápravy a udělení licence výtvarníkům. V opačném případě předloží tento případ přímo vládě. Ombudsman ve svém stanovisku zároveň varuje před odpovědností státu za náhradu vzniklé škody.

Další informace ke kauze a o činnosti ochranné organizace pro výtvarné umělce naleznete na: http://www.ooas.cz/

OOA-S je občanským sdružením, které si vytvořili a spravují sami autoři, rozčlenění nyní podle pole své působnosti do následujících profesí:

AK - AKvarelisté KŠ Kov-Šperk
AR - ARchitekti (stavební, zahradní aj.) KŮ umělci pracující s KŮží
DE - průmysloví DEsignéři KV umělečtí KnihVazači
FI - jiní FIlmoví tvůrci než KM,SC,TO MA MAlíři
FO - umělečtí FOtografové (klasičtí) ME MEdailéři
FT - Fotografičtí Tvůrci (díla vyjádřená postupem podobným fotografii) OD ODěv
GD - Grafičtí Designéři (užití grafici) ŘE umělečtí ŘEmeslníci
GL - GLyptika SC SCénografové (jevištní, audio-vize)
GR - GRafici SK SKláři
HR - HRačka, loutka, maňásek SO SOchaři
IL - ILustrátoři ST STřihači
IN - INteriéroví architekti TO Textil - Oděv (kostymní vytvarníci,
návrháři)
KA - KArikaturisté TX TeXtil
KE - KEramikové UU tvůrci Užitého Umění bez specif.
KL - KaLigrafie UR URbanisté
KM - KaMeramani VI tvůrci VIdeoprogramů, VIdeoartu
KO - KOnceptualisté VR Virtuální Realita
KR - KResba VÝ VÝstavní tvůrci (uspořadatelé)

Z nejčastěji kladených otázek OOA-S:

Proč bych se přihlašoval(a) do ochranné organizace, když jsem v ní kdysi byl(a) a nic pro mě neudělala?

Pletete si původní OOA /Ochrannou organizaci autorskou/, která sloužila za komunistů de facto k vybírání daní od autorů s OOA-S /Ochrannou organizací autorskou - občanským sdružením, které si vytvořili samotní autoři děl výtvarného umění, architektury, obrazové složky audiovizuálních děl a dědicové autorských práv po těchto autorech/- moderní organizací pracující na evropské úrovni zastupující autory při kolektivní správě autorských práv.

 

Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.