Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoLegislativaAutorské právo
TechSoup

Veřejná konzultace EK: právo na odměnu ve prospěch autora originálu uměleckého díla

Od počátku ledna 2011 probíhá veřejná konzultace Evropské komise, která je součástí přípravy hodnocení směrnice 2001/84/ES o právu na odměnu ve prospěch autora originálu uměleckého díla.  Součástí veřejné konzultace je dotazník, který v devíti otázkách hledá odpovědi na dosavadní zkušenosti aplikace této směrnice a jejích dopadů na vývoj trhu s uměním v jednotlivých zemích v posledních pěti letech;  faktory, které v uvedeném období ovlivnily v dané zemi vývoj trhu s uměním a jeho konkurenceschopnost, ale také obraty trhu s uměním, hodnotu prodejů v aukcích či hodnotu prodejů obchodníků s uměním a galerií. Do veřejné konzultace se mohou zapojit občané, organizace i orgány státní správy. Uzávěrka pro zasílání připomínek v rámci konzultace je 11. března 2011.
Informace o veřejné konzultaci Evropské komise – příprava hodnocení směrnice 2001/84/ES o právu na odměnu ve prospěch autora originálu uměleckého díla

Evropská komise zveřejnila na svých internetových stránkách informaci o veřejné konzultaci zahájené v souvislosti s přípravou zprávy o implementaci a dopadech směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ES ze dne 27. září 2001 o právu na opětný prodej ve prospěch autora originálu uměleckého díla. Zpráva je připravována v souladu s čl. 11 této směrnice.

Součástí veřejné konzultace je dotazník, v neoficiálním českém překladu. Odpovědi na dotazník budou zveřejněny na stránkách Evropské komise a budou podkladem pro návrh zprávy Komise o implementaci a dopadech směrnice 2001/84/ES.

Konzultace probíhá v období od 7. ledna 2011 do 11. března 2011.


Příspěvky (odpovědi na dotazník) lze zasílat do 11. března 2011


    * elektronicky na adresu: markt-d1@ec.europa.eu
    * poštou na adresu:
      European Commission
      Internal Market and Services DG
      Unit D.1 - Copyright
      SPA2, B-1049 Brussels
      Belgium


Budete-li zasílat příspěvek jako občan, uveďte v Předmětu e-mailové zprávy: Contribution from Citizen

Budete-li zasílat příspěvek jako organizace, klikněte zde.

Budete-li zasílat příspěvek jako orgán státní správy, uveďte v Předmětu e-mailové zprávy: Contribution from Public authority

Příspěvky, které Evropská komise obdrží, budou zveřejněny na internetu. Je důležité pročíst si připojené prohlášení týkající se ochrany soukromí při nakládání s osobními údaji a poskytnutými informacemi, v českém překladu dostupné zde .

V zájmu transparentnosti jsou organizace vyzvány, aby veřejnosti poskytly o sobě relevantní informace prostřednictvím registrace v Rejstříku zástupců zájmových skupin, čímž se zároveň zaváží dodržovat Pravidla jednání (podrobnosti zde).
Pokud se organizace takto nezaregistruje, bude její příspěvek zveřejněn odděleně od příspěvků registrovaných organizací.
 
Související dokument:
 
(09.02.2011) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.