Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoLegislativa
TechSoup

Česká republika se připojila k Úmluvě o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů

Podpisem prezidenta republiky dne 12. července 2010 byla splněna poslední podmínka, aby se Česká republika, jako jedna z posledních členských zemí EU, stala smluvní stranou Úmluvy o ochraně rozmanitosti kulturních projevů (UNESCO) z r. 2005. Jedná se o vůbec první mezinárodní dokument, který zahrnuje principy a koncepty ohledně kulturní diversity. Text, který je součástí mezinárodního práva je základem nového pilíře světového řízení oblasti kultury. Úmluva posiluje spolupráci na mezinárodní úrovni a to prostřednictvím výměny názorů a nejlepších praxí v oblasti veřejných politik, které přispívají k rozmanitosti kultur. Připojením se k Úmluvě, ke které se již dříve připojila EU jako celek, získává Česká republika možnost přímo zasahovat do přípravy mezinárodních prováděcích předpisů v dané oblasti. Úmluva o ochraně rozmanitosti kulturních projevů vstoupí platnost do tří měsíců od odevzdání ratifikačních listin generální ředitelce  UNESCO

„Tuto zprávu rozhodně vítám. Naše země totiž mohla doposud pouze pasivně přihlížet, ale to se teď mění,“ uvedl ministr kultury Jiří Besser.

Úmluva je jediným mezinárodním dokumentem, který zakotvuje právo států na formování vlastních národních kulturních politik a na přijetí odpovídajících nástrojů k jejich realizaci. Uznává zvláštní povahu kulturních statků a služeb jakožto zboží, avšak zboží zvláštní povahy. Její význam je také v zakotvení mezinárodní spolupráce v oblasti umění a kulturních průmyslů.

Český text Úmluvy ke stažení:
http://ec.europa.eu/culture/portal/action/diversity/pdf/st08668.CS06.pdf

 

Související články:
UNESCO: úmluva o kulturní diversitě

Úmluva UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů nabude účinnosti

Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů přijata vládou ČR

(15.07.2010) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.