Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoNevládní neziskový sektor
TechSoup

Nevládní neziskový sektor

Fischer: Život bez nevládních organizací si neumím představit

Dnes se premiér Jan Fischer setkal se zástupci jedenácti střešních organizací různých oblastí, které reprezentují více než tisíc nevládních neziskových organizací.

Reagoval tak na iniciativu občanského sektoru „Nevládky a krize“ a na výzvu Asociace nevládních organizací k bližší spolupráci státu a tzv. třetího sektoru. Od roku 1989 je to v historii vůbec poprvé, kdy premiér přizval k jednání o celospolečensky důležitých tématech občanský sektor.

„Život společnosti bez nevládních organizací si už dnes neumíme představit, protože pracují v celém spektru oblastí, od sociálních, kulturních, ekologických, až po genderové a vzdělávací. Tato vláda je připravená jednat o tom, jak si můžeme být vzájemně užiteční“, řekl premiér Fischer.

Desátý ročník veletrhu neziskovek

Nadace Forum 2000 připravila na pátek 24. dubna desátý ročník veletrhu neziskových organizací tzv. NGO Market. Veletrh se koná v otevřeném prostoru La Fabrika v Praze. Veletrh neziskových organizací je jednodenní akce, která umožňuje českým i zahraničním „neziskovkám“ prezentovat svou práci široké veřejnosti. Letošním sloganem „Pomáhat není luxus“, chce akce motivovat širokou veřejnost k podpoře neziskového sektoru.

Dopady čerpání fondů EU na organizační strukturu neziskových organizací

Centrum pro výzkum neziskového sektoru vydalo publikaci "Dopady čerpání fondů Evropské unie na změny v organizační struktuře nestátních neziskových organizací", která je výstupem projektu "Financování NNO z evropských fondů". Zadavatelem výzkumu byla Nadace Partnerství. Cílem výzkumu bylo zjistit, nakolik se změnila činnost a organizační struktura neziskové organizace, která čerpala, čerpá nebo plánuje čerpat prostředky z evropských fondů. Výzkumu se zúčastnilo celkem 45 neziskových organizací. Převažovaly organizace z oblasti životního prostředí (celkem 17) a sociálních služeb (celkem 16). Zahrnuty však byly také organizace z oblasti práva, vzdělávání a kultury. Mezi hlavní pozitiva fondů EU pro neziskové organizace patří dle respondentů výzkumu zvýšení povědomí o práci organizace, větší propagace, ale také rozvoj organizace a s nimi spojená finanční stabilita a udržitelnost aktivit. Negativně hodnocená byla naopak nadměrná a složitá administrativa spojená s realizací projektů stejně jako neflexibilní, úzce specializované a v konečném důsledku nepodporující udržitelnost projektů v delším časovém období.

Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru k připomínkování

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace zveřejnila aktuální verzi dokumentu Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru. Dokument je nyní k dispozici pro připomínkování širokou veřejností. Připomínky k dokumentu je možno zasílat do 14. listopadu 2008.

Kritická situace ve většině českých neziskových organizací přetrvává

Iniciátoři Výzvy NNO vydali druhou tiskovou zprávu, která upozorňuje na přetrvávající kritickou situaci ve většině českých neziskových organizací. Za tento stav je zodpovědný zejména stát. Dopustil totiž značné zpoždění při čerpání eurofondů a vůči NNO jedná nesystémově. Zpráva dále upozorňuje na diametrálně rozdílné podmínky v systému kontroly pro NNO a státní správu.

Informace o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2009

Informace o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2009 z vybraných veřejných rozpočtů a grantové programy nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu (NIF), které každoročně vydává Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, najdete ke stažení na serveru Üřadu vlády. Publikace uvádí tematické přehledy poskytovaných dotací státu, respektive jednotlivých ministerstev a úřadu vlády nestátním neziskovým organizacím, včetně kontaktů, termínů vyhlášení podmínek a uzávěrek dotačních programů pro příští rok. Následovat bude ještě druhý díl informující o dotačních programech nadací, příjemců příspěvku z nadačního investičního fondu.

Možnost připomínkovat SWOT analýzu českého neziskového sektoru

SWOT analýza českého neziskového sektoru, zpracovávaná pro účely Koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru. SWOT analýza byla připravena pracovní skupinou Rady vlády pro nestátní neziskové organizace pod vedením Mgr. Pavly Oriniakové, Ph.D. z Centra pro komunitní práci Střední Čechy. Následně byla doplněna na setkání s odbornou veřejností, které se uskutečnilo dne 23. května 2008 v budově Krajského úřadu Středočeského kraje. Do 27. června 2008 je možné připomínkovat SWOT analýzu také z pohledu kulturních neziskových organizací.

Fórum dárců: Analýza nadací NIF v roce 2006

Nadační investiční fond (dále NIF) byl zřízen v roce 1991 na podporu nadací v ČR, přičemž pro tyto účely bylo vyčleněno 1% akcií z druhé vlny kupónové privatizace.  Nadace každoročně přerozdělují třetím osobám výnosy z NIF do 12 programových oblastí. Podíl výdajů na oblast kultury v roce 2006 klesl na necelé 3 % oproti 11, 4 % v roce 2005 a podpora nemovitých kulturních památek představovala 2 % oproti 3,5 % v roce 2005.  Největší část finanční podpory NIF, celkem 16 %, byla v roce 2006 poskytnuta na rozvoj komunitního a regionálního života. V roce 2005 to byla sociální a humantitární oblast, která představovala 18, 1 %.  

<předchozí 1 2 3 4 další >
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.