Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoNevládní neziskový sektor
TechSoup

Nevládní neziskový sektor

Poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2008 z vybraných veřejných rozpočtů - I. část dotace ministerstev

Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace připravuje vydání publikace s názvem Informace o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2008 z vybraných veřejných rozpočtů a grantové programy nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu.

 

Hlavní oblasti státní dotační politiky v roce 2008

Hlavní oblasti dotační politiky stanovuje vláda každoročně na návrh předsedy Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (RNNO) od roku 2000. Dokument Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2008 byl vládou schválen v červnu 2007. Na jeho přípravě se vedle sekretariátu RNNO podílí dotující ministerstva a sekretariáty některých poradních orgánů vlády, které státní dotace neuvolňují, ale o jejich přidělení na konkrétní projekty spolurozhodují s příslušnými ministerstvy. Ministerstvo kultury však mezi příjemce dotací (tedy NNO podle názvu dokumentu) řadí již po léta nejen církve a náboženské společnosti ale dokonce obecně právnické a fyzické osoby - tedy podnikatelské subjekty. Ministerstvo kultury by v roce 2008 mělo podporovat NNO, jejich činnost se vztahuje celkem ke  13 (z 35) oblastem státní dotační politiky. 

Press servis - služba pro neziskové organizace

Econnect vylepšil a rozšířil Press servis službu, snadné zasílání tiskových zpráv neziskových organizací do médií. Významnou a užitečnou součástí Press servisu se nově stává také praktický manuál pro neziskové organizace Jak spolupracovat s médii. Press servis je určen pro NNO, které potřebují snadno a rychle zveřejnit tiskovou zprávu a nemají potřebné kontakty na novináře. Poprvé byl Press servis spuštěn v roce 2000, kdy také získal čestné uznání za vynikající realizaci projektu v soutěži Projekt roku Prorok 2000. Rok 2006 znamená zásadní zlepšení služby a rozšíření o nové součásti.

Informace o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2007

Informace o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2007 z vybraných veřejných rozpočtů a grantové programy nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu (NIF), které každoročně vydává Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, najdete ke stažení na serveru Üřadu vlády. Publikace uvádí tematické přehledy poskytovaných dotací státu, respektive jednotlivých ministerstev a krajských úřadů nestátním neziskovým organizacím, včetně kontaktů, termínů vyhlášení podmínek a uzávěrek dotačních programů pro příští rok Součástí publikace je rovněž přehled nadací, které poskytují nadační příspěvky z NIF a to včetně tematického zaměření podpory pro rok 2007.

Oborové zastřešující organizace v občanském sektoru ČR 2005 - zpráva z výzkumu

Cílem stejnojmenného projektu probíhajícího v lednu - říjnu 2005 bylo zmapovat oborové zastřešování v občanském sektoru v ČR. Druhým cílem pak analyzovat trendy vývoje oborového zastřešování do budoucna a vytvořit doporučení pro zainteresované aktéry, jak se na fenomén oborového zastřešování v ČR dívat a jak jej případně posilovat. Přestože výzkum v oblasti kultury je velmi neúplný a vychází z databáze, která má své nedostatky právě v oblasti kultury, zpráva z výzkumu přináší poznatky o financování, fungování nebo funkcích zastřešujících organizací v různých oblastech.

Určování reprezentativnosti evropských nevládních organizací

V Bruselu se konalo plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru, který je poradním orgánem Evropské komise a sdružuje zástupce organizací občanské společnosti. Nejzajímavější část jednání se týkala návrhu na určování reprezentativnosti evropských nevládních organizací, hlavní body mohou být inspirativní i pro české NNO.

Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2004

Podle rozboru, který od roku 1999 vydává Rada vlády pro neziskový sektor, poskytl státní rozpočet v roce 2004 nestátnímu neziskovému sektoru (NNO) celkovou částku 4 350 milionů Kč, z toho šlo 79 % ze dvou kapitol: 313 - Ministerstva práce a sociálních věcí a 333 - Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.
Podpora NNO z kapitoly 334 Ministerstva kultury byla ve výši 162 089 tisíc, což představuje 3, 73 % celkové státní podpory NNO, avšak pouhá 2, 68 % z rozpočtu ministerstva kultury. Nejvyšší poskytnutá dotace byla ve výši 12 709 tisíc Kč (Pražské jaro o.p.s.). Největší počet (310) poskytnutých dotací nepřesáhl 50 000 Kč. Dotace NNO, poskytnuté z rozpočtu MK na sport a rekreaci byly dvakrát vyšší než na mezinárodní aktivity.
Z krajů bylo NNO poskytnuto celkem 996 milionů Kč, z toho 36 % z rozpočtu Hlavního města Prahy, 13 % z rozpočtu Moravskoslezského kraje a 12 % z rozpočtu Jihomoravského kraje. Na kulturní služby poskytované NNO bylo prostřednictvím rozpočtů krajů vynaloženo celkem 127 748 tisíc Kč, což představuje 12, 83 % z celkové částky všech krajských dotací NNO. Dvě nejvyšší dotace byly poskytnuty transformovaným příspěvkovým organizacím Hlavního města Prahy divadlu Archa o.p.s. a Činohernímu klubu o.p.s..

Evropské nevládní organizace jsou nespokojeny s návrhem etického kodexu

Jak jsme před časem informovali, Evropská komise v souvislosti se snahou zabránit zneužívání neziskových organizací k financování kriminální a teroristické činnosti, navrhla etický kodex pro neziskové organizace. Součástí tohoto kodexu je i příloha obsahující indikátory ukazující na pochybné aktivity neziskových organizací. Evropské nevládní organizace vyjádřily celou řadu znepokojení nad tímto dokumentem:

<předchozí 1 2 3 4 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.