Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoNevládní neziskový sektor
TechSoup

Evropské nevládní organizace jsou nespokojeny s návrhem etického kodexu

Jak jsme před časem informovali, Evropská komise v souvislosti se snahou zabránit zneužívání neziskových organizací k financování kriminální a teroristické činnosti, navrhla etický kodex pro neziskové organizace. Součástí tohoto kodexu je i příloha obsahující indikátory ukazující na pochybné aktivity neziskových organizací. Evropské nevládní organizace vyjádřily celou řadu znepokojení nad tímto dokumentem:

Evropské nevládní organizace nejsou spokojeny s návrhem Evropské komise na etický kodex neziskových organizací

Evropské nevládní organizace vyjádřily celou řadu znepokojení nad tímto dokumentem. Zaprvé se jim nelíbilo, že termín konzultací byl Komisí stanoven na období prázdnin. Evropská komise proto vyšla vstříc těmto kritickým hlasům a prodloužila termín veřejných konzultací do 19. září (místo 31. srpna).

Další výhrady nevládních organizací se týkají toho, že řada požadavků, které nyní Komise navrhuje, jsou již součástí národní legislativy (registrace stanov, finanční dohled a kontrola). Tyto požadavky se však liší stát od státu a proto dohled na neziskový sektor nemůže být také jednotný. Evropským nevládkám také vadí, že Komise přesně neříká, co bude považovat za důkaz zneužívání neziskových organizací k teroristickým účelům. Stejně nezdůvodnitelné je spojení teroristické a „další kriminální“ činnosti.

Navíc etické kodexy nejsou právně závazné a vymahatelné. Navíc jedním z řešení problémů, které se Evropská komise snaží vyřešit, by bylo přijetí Stanov evropské neziskové organizace, které by měly celoevropskou platnost.

Z těchto a řady dalších důvodů je proto návrh Komise považován evropským nevládním sektorem zastoupeným v Bruselu, za příliš unáhlený a předčasný.

(16.09.2005) ZDROJ: Evropská brána
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.