Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoNevládní neziskový sektor
TechSoup

Fischer: Život bez nevládních organizací si neumím představit

Dnes se premiér Jan Fischer setkal se zástupci jedenácti střešních organizací různých oblastí, které reprezentují více než tisíc nevládních neziskových organizací.

Reagoval tak na iniciativu občanského sektoru „Nevládky a krize“ a na výzvu Asociace nevládních organizací k bližší spolupráci státu a tzv. třetího sektoru. Od roku 1989 je to v historii vůbec poprvé, kdy premiér přizval k jednání o celospolečensky důležitých tématech občanský sektor.

„Život společnosti bez nevládních organizací si už dnes neumíme představit, protože pracují v celém spektru oblastí, od sociálních, kulturních, ekologických, až po genderové a vzdělávací. Tato vláda je připravená jednat o tom, jak si můžeme být vzájemně užiteční“, řekl premiér Fischer.

Jednání se soustředilo na tři oblasti, které nevládním neziskovým organizacím umožní účinněji se zapojit do řešení důsledků ekonomické krize.

První oblastí je čerpání národních dotací, zejména včasného zveřejnění termínů přijímání projektů, zrychlení průběhu dotačních řízení a neprodlené vyplacení přidělených finančních prostředků.

Druhé téma jednání bylo zaměřeno na přístup nevládních neziskových organizací k čerpání evropských dotací. Zástupci NNO se s premiérem shodli na tom, že je potřeba výrazně zjednodušit způsob čerpání evropských prostředků, umožnit vznik fondu malých projektů a napomoci řešení předfinancování schválených projektů.

Třetím bodem jednání byla spolupráce vlády a nevládního sektoru, především s cílem zlepšit fungování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

Odchodem lidí, kteří získali během mnoha let práce značnou odbornost, hrozí rozpad sektoru, který jsme si vydobyli Sametovou revolucí. „Pokud k tomu dojde, můžeme očekávat naprosto fatální dopady na společnost“, řekl k obsahu jednání přítomný ministr pro lidská práva Michael Kocáb.

Ekonomická krize postihuje i nevládní neziskové organizace, respektive poskytovatele veřejně prospěšných služeb, po kterých zároveň stoupá poptávka.

„Nevládní neziskové organizace jsou významným zaměstnavatelem a vedle HDP vytváří i hodnoty nefinančního charakteru, poskytují služby, které stát nemůže ani při dobré vůli zajistit. Chybí mu zkušenosti, odborníci nebo dobrovolníci, kteří zásadním způsobem práci NNO zlevňují“, zdůraznila Marta Smolíková z Otevřené společnosti.

V roce 2007 ocenil Český statistický úřad dobrovolnickou práci v nestátních neziskových organizacích na více než 10,5 miliardy korun, přičemž tento sektor zaměstnává 60 tisíc lidí na plný pracovní poměr, dále 1,3 milionu lidí na dohody a má 1,2 milionu dobrovolníků.

Tímto jednáním byla zahájena užší spolupráce představitelů státní správy a nestátních neziskových organizací. Jak bylo konstatováno, toto užitečné jednání bude i dále pokračovat debatou nad konkrétními problémy, jejichž řešení může vláda napomoci svým přístupem a zájmem.

Stránky výzvy Nevládky a krize: www.nevladky-a-krize.cz

Podklady k jednání s premiérem Janem Fischerem (DOC, 32 kB)
Statistická data (PDF, 659 kB)

(06.10.2009) ZDROJ: Otevřená společnost o.p.s.
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.