Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoNevládní neziskový sektor
TechSoup

Informace o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2007

Informace o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2007 z vybraných veřejných rozpočtů a grantové programy nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu (NIF), které každoročně vydává Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, najdete ke stažení na serveru Üřadu vlády. Publikace uvádí tematické přehledy poskytovaných dotací státu, respektive jednotlivých ministerstev a krajských úřadů nestátním neziskovým organizacím, včetně kontaktů, termínů vyhlášení podmínek a uzávěrek dotačních programů pro příští rok Součástí publikace je rovněž přehled nadací, které poskytují nadační příspěvky z NIF a to včetně tematického zaměření podpory pro rok 2007.

Publikace ke stažení zde

nebo:
http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=18961

Publikaci si rovněž můžete objednat i v tištěné podobě v libovolném množství na e-mailové adrese: vysin.martin@vlada.cz.

Související dokument:

Usnesení vlády ČR ze dne 6. června 2006 č. 690 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2007 - podle tohoto usnesení je jednou z hlavních oblastí státní dotační politiky "rozvoj, podpora a prezentace kultury, ochrana kulturnícho dědictví", kterou mají v roce 2007 vykonávat následující ministerstva: MK, MŠMT, MMR, MŽP, MZV, MV, MZe.

(18.12.2006) ZDROJ: Üřad vlády
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.