Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoNevládní neziskový sektor
TechSoup

Nový portál darujspravne.cz nabízí možnost přispět neziskovkám na činnost

V prosinci 2009 spustila organizace Fórum dárců portál s názvem www.darujspravne.cz. Ten se chce stát účinným nástrojem pro jednotlivé dárce, kteří si jeho prostřednictvím  mohou vybrat seriózní a prověřené neziskové organizace a věnovat jim svou podporu. Portál je reakcí na aktuální potřebu zpřístupnit dárcům potřebné informace o transparentních a prověřených organizacích. Neziskových organizací je velké množství a neexistuje seznam prověřených organizací s jasným popisem toho, co organizace dělají - to  může mnohdy potenciální dárce odradit. Darujspravne.cz nabídne nejširší veřejnosti  informace o prověřených neziskovkách a možnost jim okamžitě přispět (formou DMS, převodem na účet či za využití platebního systému PaySec). V oblasti kultury umění a ochrany památek je prozatím prověřeno minimum organizací, což pravděpodobně souvisí s tím, že projekt prochází pilotní fází, v níž jsou registrovány organizace prověřené v rámci DMS systému provozovaného Fórem dárců. Fórum dárců však deklaruje, že je jeho záměrem otevřít do budoucna projekt všem organizacím v ČR.
Základní informace:
Projekt darujspravne.cz nabízí nejširší veřejnosti účinný nástroj pro výběr prověřené neziskové organizace. Současně motivuje, upevňuje a rozvíjí různé formy individuálního (osobního) dárcovství a angažovanosti veřejnosti do neziskových projektů.
 
„Ambicí Fóra dárců je poskytnout každému ucelený návod, jak se stát dobrým a odpovědným dárcem a hlavně mu přinést možnost si vybrat z prověřených organizací a podpořit ty, co ho zaujmou. Darujspravne.cz prověřuje a doporučuje klíčové neziskové organizace a je jedinečný v tom, že přináší možnost vybrat si neziskovou organizaci působící v různých oblastech – například v oblasti životního prostředí, sociální, vzdělávání a dalších. “, říká výkonná ředitelka Fóra dárců, Pavlína Kalousová.
 
Každý už někdy daroval nebo byl osloven neziskovou organizací. Co všichni  někdy řešíme je to, aby peníze, věci nebo čas, které darujeme na dobrou věc, skutečně putovaly tam, kam mají. Portál darujspravne.cz je reakcí na aktuální potřebu zpřístupnit dárcům potřebné informace o transparentních a prověřených organizacích. Neziskových organizací je velké množství a neexistuje seznam prověřených organizací s jasným popisem toho, co organizace dělají - to  může mnohdy potenciální dárce odradit.
 
Podle čeho je možné poznat prověřenou neziskovou organizaci? Na portále darujspravne.cz jsou neziskovky, které mají zaregistrovanou platnou veřejnou sbírku, mohou doložit alespoň dva roky svého kvalitního a transparentního fungování, zveřejňují platné výroční a finanční zprávy, pravdivě a včas svoje dárce informují o využití financí a v případě jakýchkoliv nejasností jsou schopné ihned doložit potřebné materiály. V první pilotní fázi je projekt otevřen těm neziskovým organizacím, které jsou prověřeny a zapojeny do projektu Dárcovská SMS (www.darcovskasms.cz).
 
Portál darujspravne.cz nabídne nejširší veřejnosti  informace o prověřených neziskovkách, možnost jim okamžitě přispět (formou DMS, převodem na účet či za využití platebního systému PaySec), elektronickou poradnu pro dárce či rubriku „proč jsme se zapojili“. Portál je napojen na sociální sítě Facebook a Twitter a  v plánu je také umožnit dárcům sledovat interaktivní mapu dárcovství dle jednotlivých regionů ČR.
 
Do projektu darujspravne.cz se zapojí nejvýznamnější neziskové organizace, ale je otevřen všem, které splní předpoklad prověřené, transparentní organizace. Účast v projektu skýtá nejen výhodu být součástí něčeho unikátního. Další výhodou samotného označení „prověřená organizace“ je, že napomůže posílení důvěry jak stávajících dárců, tak získání kreditu u všech potenciálních. Tento fakt pak mnohé organizace mohou využít ve své komunikaci.
 
Kontakt:
Fórum dárců / Czech Donors Forum
Michaela Krinková
koordinátorka projektu darujspravne.cz
telefon: 296 325 335
GSM: 736 706 538
fax: 224 216 544
email: krinkova@donorsforum.cz
(22.01.2010) ZDROJ: Fórum dárců
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.