Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoNevládní neziskový sektor
TechSoup

Půjčkový program NROS a Poštovní spořitelny rozdělil 16,5 milionů neziskovkám

V České republice  je registrováno 70 až 80 tisíc neziskových organizací. Většina z nich je standardními bankovními klienty pouze v rovině běžných spotřebitelských účtů. Aktuální systém hodnocení bonity (tedy schopnosti dlužníka dostát svým závazkům) nedokáže zohlednit potřebu neziskových organizací investovat do projektů či vlastního rozvoje, pokud nevlastní majetek, který pokryje rizika spojená s půjčkami a úvěry. Tento stav se již třetím rokem snaží pozměnit Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci s Poštovní spořitelnou prostřednictvím Programu překlenovací pomoci (3P), který během své pilotní fáze umožnil realizovat evropské i národní projekty již 41 neziskovkám. NROS v podobě návratných nadačních příspěvků rozdělil téměř 16,5 milionu korun. K naší velké radosti české neziskovky své půjčky spolehlivě vracejí. Doposud mezi nimi evidujeme nulovou delinkvenci, a pokud vše půjde stejně jako doposud, první, tříletá fáze 3P by s tímto skóre měla také skončit, říká finanční ředitelka Alena Beránková z NROS.
„Důvod pro odlišné postavení neziskovek na bankovním trhu spočívá ve způsobu hodnocení jejich finanční kondice. V drtivé většině případů totiž spadají do kategorie vysoce rizikových úvěrů, a proto nemají možnost - s výjimkou kontokorentu - využívat žádné další bankovní produkty. Mimořádně proto oceňujeme ochotu Poštovní spořitelny vzít na sebe odpovědnost spojenou s tímto jedinečným modelem poskytování peněz. Poštovní spořitelna také přistoupila na zcela výjimečné podmínky úročení, které se pohybují pod hranicí 3 procent, což je ve středoevropském prostoru velmi neobvyklé," říká Alena Beránková, finanční ředitelka NROS. „Například v sousedním Polsku, kde je tradice poskytování úvěrů neziskovkám o mnoho let delší, neexistuje podobný model spolupráce neziskového sektoru a banky, navíc za takových cenových podmínek," dodává Alena Beránková. „Vždy se jedná o soukromou agenturu přímo napojenou na  banku, která půjčky poskytuje za tržní ceny, anebo o spolupráci dvou neziskových organizací - například fondu a zahraničního trustu. Ani tam cenové podmínky nejsou nijak odlišné od těch, které platí pro malé firmy nebo živnostníky."

Hlavním cílem programu 3P však není přímá finanční podpora organizacím, ale především vývoj kritérií pro hodnocení úvěrových rizik neziskovek a tvorba standardů pro hodnocení jejich bonity. Spolupráce obou subjektů propojuje pohled finančních specialistů na straně Poštovní spořitelny se znalostí neziskového trhu v České republice na straně NROS. Ta také celý program garantuje. „K naší velké radosti české neziskovky své půjčky spolehlivě vracejí. Doposud mezi nimi evidujeme nulovou delinkvenci, a pokud vše půjde stejně jako doposud, první, tříletá fáze 3P by s tímto skóre měla také skončit," říká Beránková z NROS.
(29.08.2011) ZDROJ: Fórum Dárců
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.