Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoNevládní neziskový sektor
TechSoup

UK otevírá Ph. D. program v oboru Studia občanského sektoru

Fakulta humanitních studií UK otevírá v akademickém roce 2012/2013 nový Ph.D. program oboru Studia občanského sektoru. Jedná se o interdisciplinární studium, které propojuje problematiku sociologie, politologie, práva, mezinárodních vztahů, ekonomie a dalších. Studium je zaměřeno na výzkum, nikoli na výuku, v průběhu studia jsou očekávány publikace v českých a zahraničním recenzovaném časopise, stejně tak je požadovaná účast na mezinárodní konferenci s příspěvkem na téma disertační práce. Podat přihlášky je možné do 31. července 2012.
Doktorský program Studia občanského sektoru na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

V České republice zatím unikátní doktorský program Studia občanského sektoru prošel finálním schválením a byl v květnu 2012 registrován MŠMT ČR, prozatím na dobu 4 let. O to větší je pro nás výzvou, abychom ukázali, že obor studií občanské společnosti je nosnou oblastí pro špičkový akademický výzkum.

Jaké jsou hlavní rysy doktorského programu Studia občanského sektoru ?

* Je interdisciplinární, takže vítá nové výzkumníky z různých akademických disciplín: sociologie, politologie, sociální práce, práva, mezinárodních vztahů, ekonomie.

* Je zaměřen na výzkum, nikoli na výuku, takže dává doktorandovi nebo doktorandce volnost věnovat se schválenému výzkumnému projektu a zapojení do výuky ponechává na jejich rozhodnutí. S tím ale souvisí i to, že chceme vidět průběžně výsledky v podobě výborných odborných publikací.

* Ideální délka studia jsou 3 roky (maximum je 8 let).

* Studenti prezenční formy obdrží stipendium, které se ve druhém a třetím roce studia podle výsledků a po schválení oborovou radou může zvýšit.

* Katedra studií občanské společnosti zastřešuje doktorské studium a její členové se těší na nové partnery a kolegy a společnou práci.

Jaké jsou povinnosti pro absolvování doktorského programu Studia občanského sektoru ?

* Systematická tvůrčí vědecká práce na schváleném výzkumném projektu.

* Absolvování povinných a povinně volitelných předmětů (3 + 2) a účast na doktorských seminářích během celého studia. Předměty mají jiný charakter než na předchozích stupních studia, protože kladou důraz na individuální práci, četbu a konzultace.

* Student na začátku studia vypracuje spolu se školitelem individuální studijní plán, který rozvrhuje a řídí průběh studia.

* Účast na mezinárodní konferenci a publikace alespoň dvou článků v recenzovaném časopise.

* Složení státní doktorské zkoušky a obhajoba disertační práce.

Ke studiu je možno se přihlásit do konce do 31. července 2012.

* Přijímací řízení se uskuteční 5. září 2012

Podrobné informace podá Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. vedoucí Institutu doktorandských studií (jana.jenickova@fhs.cuni.cz) Další závazné informace o studiu a aktuální termíny najdete na stránkách Fakulty humanitních studií UK (http://fhs.cuni.cz/FHS-645.html). Informujte se též o Katedře studií občanské společnosti FHS UK na jejích stránkách (www.fhs.cuni.cz/kos/) nebo se obracejte na tajemnici katedry Petru Fejfarovou (petra.fejfarova@fhs.cuni.cz).

(26.06.2012) ZDROJ: Fakulta humanitních studií UK
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.