Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoNevládní neziskový sektor
TechSoup

Určování reprezentativnosti evropských nevládních organizací

V Bruselu se konalo plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru, který je poradním orgánem Evropské komise a sdružuje zástupce organizací občanské společnosti. Nejzajímavější část jednání se týkala návrhu na určování reprezentativnosti evropských nevládních organizací, hlavní body mohou být inspirativní i pro české NNO.

Evropský hospodářský a sociální výbor se vyjádřil k reprezentativnosti evropských organizací občanské společnosti v kontextu občanského dialogu

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) po dlouhých 3.5 letech schválil stanovisko, ve kterém se vyslovil k velmi ožehavé otázce, která se týká evropských nevládních organizací – jejich reprezentativnosti.

Cílem tohoto úsilí bylo najít nástroje a funkční operační kritéria, podle kterých by mohly instituce EU posoudit, zda je daná evropská nevládní organizace, která s nimi chce jednat, skutečně reprezentativní nebo zda je složena jen z několika jedinců. K problematice reprezentativnosti se totiž často vztahují otázky financování těchto organizací z rozpočtu EU.

I když se toto stanovisko vztahuje pouze na evropské organizace a na občanský dialog vedený na evropské úrovni, jeho hlavní body mohou být inspirativní i pro české NNO. Ve stanovisku se mimo jiné praví, že akreditační systémy mají své výhody a nevýhody, ale že nejdůležitější by měla zůstat snaha samotných organizací být otevřený a transparentní.

EHSV například navrhuje 9 podmínek reprezentativnosti:

* mít pevnou strukturu na evropské úrovni;
* mít přímý přístup k odborným posudkům svých členů;
* zastupovat obecné zájmy, které jsou v souladu se zájmy evropské společnosti;
* být složena z organizací, které jsou v rámci svých dotyčných členských států pokládány za představitele zájmů, které brání;
* mít přidružené organizace ve velké většině členských států;
* mít povinnost zodpovídat se členům organizace;
* mít mandát k zastoupení a činnosti na evropské úrovni;
* být nezávislá a nebýt podřízena nařízením vycházejícím z vnějších zájmů;
* být transparentní, zejména pokud jde o finanční prostředky a o rozhodovací postupy

David Stulík, Nadace rozvoje občanské společnosti
člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

(21.02.2006) ZDROJ: Evropská brána
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.