Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoNevládní neziskový sektor
TechSoup

V evropském lobbování jsou průmysl a nevládní neziskové organizace stejně efektivní

Výzkum společnosti Burson-Marsteller zjišťoval u vysoce postavených představitelů institucí EU a stálých misí členských států při EU, jak hodnotí lobbistické aktivity vyvíjené na evropské úrovni různými aktéry. Na základě odpovědí 150 zástupců institucích EU vyplynulo, že nevládní neziskové organizace jsou ve svých snahách ovlivnit evropské rozhodování a tvorbu legislativy stejně zdatné jako firemní sektor. Výzkum obsahuje závěry tykající se nejlepších metod evropského lobbingu.

Nejlepším nástrojem jsou osobní schůzky a kontakty. Jedním z dalších závěrů výzkumu je skutečnost, že úspěšný evropský lobbying musí být založen na více metodách a zdrojích informací.

Nejčastějšími způsoby jak sdělit svoji zprávu jsou (seřazeno od nejužívanějších):

 • setkání
 • psaný stručný materiál
 • konference, semináře, workshop
 • návštěva webových stránek
 • e-mail
 • media
 • oběd nebo večeře
 • setkání u snídaně
 • telefon
 • večerní recepce
 • výstava
 • DVD/video


Nejčastějšími chybami lobbyistů průmyslu je, že přicházejí s debatou příliš brzy či příliš pozdě, používají nevhodný písemný materiál a vycházejí z nepřiměřených národních východisek.

Největší chybou nevládního neziskového sektoru je, že aby přiblížili případ, používají emoce namísto faktů.

Závěrečná zpráva o výzkumu s grafy a čísly:
http://www.bmbrussels.be/files/file_70.pdf

(10.08.2005)
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.