Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfo
TechSoup

Projekt Urbanita Twenty Years Later

Centre for Central European Architecture (CCEA) je organizátorem projektu Urbanita dvacet let poté, jehož cílem je reagovat na radikální změny prostředí sedmi hlavních evropských  měst (Berlína, Budapešti, Bratislavy, Lublaně, Prahy, Varšavy, Vídně) v posledních dvou desetiletích. Projekt URBANITA je platformou, v jejímž rámci odborníci konstatují, ilustrují, komentují, a porovnávají stávající stav zkoumaných měst a navrhují nové perspektivy jejich možného směřování. URBANITA hledá novou identitu středoevropského regionu coby suverénní součásti sjednocené Evropy. Zároveň projekt URBANITA upozorňuje na negativní sociální dopady konkrétních rozvojových strategií a taktik a na konkrétních příkladech poukazuje na specifické kvality, které v sobě jako společenskopolitické dědictví Evropa – a zvláště pak střední – ukrývá. Projektu Urbanita je určen také studentům a diplomantům architektury, ti se mohou k účasti přihlásit do 15. února 2009 v Centru pro středoevropskou architekturu.
Reprezentanti z řad studentů architektury vytvoří v každém z participujících hlavních měst prestižní čtyřčlenný výzkumný tým. Výsledky výzkumu budou zveřejněny v reprezentativní tištěné publikaci Urbanity – Twenty Years Later.

Podmínky účasti:
Projekt je určen pro studenty magisterského programu a diplomanty se znalostí anglického jazyka.
Zájemci, zašlete prosím strukturované CV v angličtině (rozsah max. 1 strana A4, formát PDF) a portfolio projektů (rozsah max. 5 stran, formát PDF, 2 MB) na adresu urbanity@ccea.cz.
 
Práce na projektu:
letní – zimní semestr, kalendářní rok 2009, ateliér Michala Kohouta a Davida Tichého, ČVUT v Praze
 
Uzávěrka přihlášek: 15. 2. 2009
 
Projekt v detailech na www.ccea.cz
 
Partneři výzkumu: Technische Universität Berlin – Jean Philipe Vasal, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave – Imro Vaško, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – György Alföldi, Univerza v Ljubljani – Maruša Zorec, České vysoké učení technické v Praze –Michal Kohout a David Tichý, Politechnika Warszawska – Sławomir Gzell, Akademie der bildenden Künste Wien – Stefan Gruber
 
Organizátor: CCEA  www.ccea.cz
 
Spolupráce:
Goethe-Institut; Centrum komunitného rozvoja / Centre for Community Development; KUD C3; KÉK / Hungarian Contemporary Architecture Centre; Miastosfera; Deutsches Architektur Zentrum Berlin; Soho in Ottakring
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.