Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfo
TechSoup

Soupis nejlepších příkladů praxe propojujících kulturu se vzděláváním

Generální ředitelství Vzdělávání a kultury Evropské komise zadalo francouzské Pôle Universitaire de Lorraine zpracovat studii nejlepších příkladů praxe, které propojují kulturu se vzděláváním v členských zemích Evropské unie, v kandidátských zemích a zemích Evropského volného obchodu. Tato studie má sledovat výsledky programů Socrates a Leonardo a programů pro mládež a kulturu a také identifikovat příklady dobrých praxí na národních úrovních s cílem připravit budoucí akce, které by se implementovaly do výše uvedených programů. Stručný dotazník můžete vyplnit na webových stránkách...

Inventory of best practices that link culture with education

The Education and Culture DG of the European Commission has asked the Pôle Universitaire de Lorraine (France) to conduct a study of best practices linking culture with education in the EU Member States, in candidate countries and in European Economic Area countries. This study is in keeping with the Commission s wish to make the most of the results of projects carried out within the framework of Socrates, Leonardo, Youth and Culture programmes as well as to identify examples of good practices at the national level in order to best prepare future joint actions implemented under the aforesaid programmes.

(07.04.2005) ZDROJ: Evropská brána
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.