Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoStátní rozpočet na kulturu
TechSoup

Státní rozpočet na kulturu

Nejvyšší kontrolní úřad vydal zprávu o hospodaření Ministerstva kultury

Zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) potvrzuje nerovné podmínky přístupu ke státním dotacím, na které upozorňují kulturní NNO. Zatímco příspěvkové organizace (PO) ministerstva kultury (MK) jsou podle pravidel z grantových/dotačních řízení vyloučeny, neboť tyto jsou určeny pouze pro nestátní organizace, poskytovalo MK ze stejného programu (Kulturních aktivit) zároveň dotace na projekty PO a to dokonce v rozporu se zákonem, bez řádného předkládání žádostí, projektů a rozpočtů. Kontrola dokládá i nedostatky v řízení PO, jejichž ředitelé jsou statutárními zástupci bez formálních řídících či kontrolních orgánů, přičemž  rozhodování ředitelů a řízení organizace je přímo podmíněno přístupem zřizovatele (poskytované dotace) či danými úkoly (zpráva dokládá, že MK uložilo PO uzavřít konkrétní smlouvu, s konkrétním dodavatelem). Ředitele PO totiž jmenuje a odvolává ministr kultury, který je tak jejich přímým nadřízeným.

Státní rozpočet 2007: návrh MF pro ministerstvo kultury

Opticky se zdá, že rozpočet na kulturu bude příští rok lepší. Jenže po prozkoumání zjistíte, že návrh kapitoly 334 ministerstva kultury (MK) ve státním rozpočtu 2007, který předkládá ministerstvo financí (MF) vládě počítá s menším nárokem na státní rozpočet než loňského roku! Už tak chudá oblast kultury, v době hospodářského růstu ustupuje nárokům jiných resortů. Ačkoli má umělecká obec celkem pochopení pro kreativitu, tvořivost ministerstva  financí při přípravě státního rozpočtu 2007 pro kulturu ocenění nedojde. Mandatorní výdaje se zvyšují, tj. náklady na příspěvkové organizace či výdaje na chod ministerstva. Tak kde peníze brát? Bude se brát nejen z programů na záchranu a obnovu kulturních památek ale zejména v programech na podporu kulturních služeb a už tak podfinancovaného umění. Pokud nedojde k navýšení, hrozí zrušení grantové podpory nestátním subjektům.

Národní kontrolní úřad - kontrola MK - tedy financování kultury

Národní kontrolní úřad vydal zprávu o hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu vynaloženými Ministerstvem kultury na odstraňování škod vzniklých při povodni v roce 2002. Kontrola zjistila nehospodárné použití finančních prostředků státního rozpočtu ve výši 7 169 189 Kč; nedodržení zákona o zadávání veřejných zakázek u zakázek v celkové výši 5 899 987 Kč; nedodržování zákona o účetnictví tím, že nesprávně účtovali o majetku v celkové výši 3 224 648 Kč. Odkazy na další kontrolní zprávy ohledně hospodaření MK a plán kontrolních akcí na rok 2006 naleznete:

Poslanecká sněmovna parlamentu schválila navýšení rozpočtu ministerstva kultury na rok 2006

Poslanecká sněmovna parlamentu (PSP) schválila 2. prosince 2005 státní rozpočet 2006 a to včetně návrhů poslanců o navýšení rozpočtu ministerstva kultury o 80 milionů pro Kulturní aktivity, 20 milionů pro Program orchestrů, divadel a sborů, 25 milionů pro filmové festivaly, a po 15 milionech pro Filmové festivaly v Karlových Varech a ve Zlíně.  Podíl výdajů kapitoly 334 MK na kulturu ze státního rozpočtu se oproti návrhu vlády přeci jen navýší.

Kultura v ČR možná dostane navíc 100 milionů - méně než Orel

Rozpočet ministerstva kultury pro příští rok bude pravděpodobně navýšen oproti původnímu vládnímu návrhu o 100 milionů korun. Několik desítek lidí přišlo dne 23. listopadu 2005 vyjádřit svůj nesouhlas s tím, jakou částku plánuje stát v příštím roce vložit do podpory kultury. Iniciativa pro kulturu ve spolupráci s Radou uměleckých obcí uspořádali akci záměrně v době, kdy sněmovna schvaluje státní rozpočet. Částka, jež má pomoci kulturním aktivitám v celé zemi, je o něco menší, než jakou rozpočtový výbor schválil minulý týden tělovýchovné organizaci Orel, kterou vede lidovecký poslanec Ladislav Šustr, člen rozpočtového výboru.

Státní rozpočet 2006 kulturu opět přehlíží - začíná projednávání v parlamentu

Ve středu 12. října 2005 má parlament začít projednávat návrh státního rozpočtu 2006, ze kterého na umění a kulturu, po odečtení nákladů na církve, má jít 0, 475%. Je to méně než polovina z jednoho procenta, které bylo cílem platné Kulturní politiky.  Nejen, že jsme po šesti letech kýženého jednoho procenta nedosáhli, navíc z původních 0, 77 %, které byly ještě v roce 1999 ministerstvu kultury k dispozici, klesáme hlouběji pod polovinu procenta. Podíl kultury ve státním rozpočtu a její podpora prostřednictvím ministerstva kultury, bohužel, od roku 1999 nezadržitelně klesá.

Odborná veřejnost požaduje více peněz na umění a kulturu

je závěr diskusního fóra pro odbornou veřejnost, na kterém byl prezentován a diskutován návrh vládního dokumentu s názvem Koncepce účinnější podpory umění na období 2007–2013, který připravuje Institut umění (Divadelní ústav) ve spolupráci s ProCulture a zástupci odborné veřejnosti pro Ministerstvo kultury ČR. Připravovaná Koncepce podpory umění je prvním materiálem, který se detailně zabývá oblastí tzv. živého umění, jeho významem, postavením, cíli, stanovením priorit a konkrétních způsobů jeho podpory ze strany státu na období 2007–2013. Významná je i skutečnost, že návrh vzniká mimo MK ČR a na jeho přípravě se podílí řada odborníků.

 

 

Kultura nemá vlivnou lobby a tak je v roce 2005 na kulturu jen necelé půl! procento

Na rok 2005 získá Ministerstvo kultury 5,7 miliardy korun ze státního rozpočtu. Odečteme-li z této sumy výdaje ve výši 1,2 miliardy, které jsou poskytovány církvím a náboženským společnostem, bude podíl kultury 0,49% ze státního rozpočtu na nejnižší úrovni za poslední sledované roky (od roku 1998). "Jedno procento činí 8,5 miliardy korun. "V Evropě je jedno procento obvyklé - v Maďarsku a Polsku se tomu už přiblížili, my se naopak vzdalujeme", konstatoval před několika dny v rozhovoru pro LN ministr kultury Pavel Dostál, který dosažení tohoto cíle slibuje již šest let a pokračuje "to pro kulturu dělá vlastně všehovšudy upachtěné necelé dvě miliardy, které snadno zahučí jinde."

<předchozí 1 2
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.