Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoStátní rozpočet na kulturu
TechSoup

Odborná veřejnost požaduje více peněz na umění a kulturu

je závěr diskusního fóra pro odbornou veřejnost, na kterém byl prezentován a diskutován návrh vládního dokumentu s názvem Koncepce účinnější podpory umění na období 2007–2013, který připravuje Institut umění (Divadelní ústav) ve spolupráci s ProCulture a zástupci odborné veřejnosti pro Ministerstvo kultury ČR. Připravovaná Koncepce podpory umění je prvním materiálem, který se detailně zabývá oblastí tzv. živého umění, jeho významem, postavením, cíli, stanovením priorit a konkrétních způsobů jeho podpory ze strany státu na období 2007–2013. Významná je i skutečnost, že návrh vzniká mimo MK ČR a na jeho přípravě se podílí řada odborníků.

 

 

První z řady veřejných diskusí nad připravovanou Koncepcí se uskutečnila za značného zájmu odborné veřejnosti 25. května 2005 na ministerstvu kultury v Konírně Nosticova paláce v Praze.

Celou diskusi provázela naléhavá výzva směrovaná do řad české vlády a politiků: na umění a kulturu musí být více peněz. Bylo konstatováno, že ani sebelepší koncepce nepřispěje k rozvoji umění v České republice, pokud na její realizaci nebude dostatek financí.

Umění, a v širším pojetí kultura, je hlavní hodnotou vytvářející identitu českého státu; hodnotou, ze které může čerpat hospodářský i sociální rozvoj a která by měla být hlavní devízou České republiky v zahraničním kontextu. Umění a kultura si podle mnohých řečníků zaslouží mnohem významnější finanční podporu než je ta současná (pro rok 2005 činí výdaje MK ČR na umění a kulturu pouze 0,49 % státního rozpočtu). A to především z toho důvodu, že umění tvoří základ rozvoje kulturního průmyslu, který státnímu rozpočtu přináší již dnes významné zisky (odhaduje se přínos v hodnotě cca 5 % HDP) a který spolu s kreativním průmyslem čeká ještě velmi perspektivní budoucnost. Jinou důležitou oblastí, která čerpá z umění a kultury, je oblast cestovního ruchu představující další slibné odvětví české ekonomiky. Ale nejde jen o multiplikační efekty, které jsou spojeny s uměleckou tvorbou a kulturními aktivitami. Jedná se především o kultivační a vzdělanostní efekt, který formuje jak jednotlivce, tak i celou společnost a významně přispívá k jejímu rozvoji a stabilitě.

 

Připravovaná Koncepce podpory umění je prvním materiálem, který se detailně zabývá oblastí tzv. živého umění, jeho významem, postavením, cíli, stanovením priorit a konkrétních způsobů jeho podpory ze strany státu na období 2007–2013. Významná je i skutečnost, že návrh vzniká mimo MK ČR a na jeho přípravě se podílí řada odborníků.

 

 

 

Na diskusi byla představena pracovní verze návrhu této Koncepce, která je zveřejněna na http://www.divadlo.cz/koncepceumeni/, kde je stále otevřena možnost zapojit se

 

do diskuse. Přítomnými bylo konstatováno, že návrh je zpracován kvalitně a že již nastartování snahy např. o sjednocení formulací a definic v oblasti umění je přínosem.

 

V příspěvcích řečníků (se svými příspěvky vystoupili Josef Žák, Ilja Šmíd, Jiří T. Kotalík, Yvona Kreuzmannová, Michael Bielicky, Miroslav Pudlák, Ivan Binar a Jan Dvořák) i z pléna byly opakovaně vzneseny především následující podněty: nutnost přesnějšího vymezení priorit podpory nejen obecně, ale i v rámci jednotlivých oborů živého umění, důrazně se zaměřit na oblast vzdělávání a vytvořit koncepci propojující umění a vzdělávání, posílit možnosti vědeckého bádání a výzkumu pro umění, zajistit transparentní a profesionální implementaci grantových programů, usilovat o propojení podpory ze strany státu a samosprávy např. formou vícezdrojového financování a potřeba přehodnotit výsadní postavení příspěvkových organizací, a tím odbourat nevyvážené financování tzv. státní a nestátní sféry.

 

 

Přes kladné přijetí diskutovaného materiálu však na fóru zazněly i skeptické hlasy, pochybující o budoucím naplnění a realizaci úkolů definovaných Koncepcí. Bude zapotřebí hodně úsilí, aby se podařilo přesvědčit politiky, že do umění se vyplatí investovat.

 

(27.05.2005)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.