Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoStátní rozpočet na kulturu
TechSoup

Poslanecká sněmovna parlamentu schválila navýšení rozpočtu ministerstva kultury na rok 2006

Poslanecká sněmovna parlamentu (PSP) schválila 2. prosince 2005 státní rozpočet 2006 a to včetně návrhů poslanců o navýšení rozpočtu ministerstva kultury o 80 milionů pro Kulturní aktivity, 20 milionů pro Program orchestrů, divadel a sborů, 25 milionů pro filmové festivaly, a po 15 milionech pro Filmové festivaly v Karlových Varech a ve Zlíně.  Podíl výdajů kapitoly 334 MK na kulturu ze státního rozpočtu se oproti návrhu vlády přeci jen navýší.

Letošním parlamentní projednávání státního ropočtu na rok 2006 vzbudilo značné diskuze, které se týkaly nedostatečné podpory oblasti kultury.

Poslankyně Táňa Fischerová vystoupila již při prvním čtení v PSP s kritikou nízkého rozpočtu pro kulturu a s prohlášením, že "dlouhodobý vývoj vztahu státu ke kultuře ji už odstavil zcela na vedlejší kolej".

Poslanec Petr Bratský označil vládu za nekulturní.

Vzrušená diskuze proběhla na kulturním výboru PSP i v rámci rozpočtového výboru PSP. Byly projednávány letos nebývale vysoké požadavky poslanců na navýšení výdajů na kulturu, a to jak v rámci kapitoly Ministerstva kultury, tak v rámci kapitoly Všeobecné pokladní správy. Uspěly však jen některé.

V době druhého čtení zákona o státním rozpočtu proběhla manifestace organizovaná Iniciativou pro kulturu ve spolupráci s Radou uměleckých obcí a dalšími profesními organizacemi, která upozorňovala na nedostatek peněz pro oblast umění, zejména pro Program podpory orchestrů, divadel a sborů a grantové programy vypisované pro podporu v oblasti profesionálního umění - divadlo, tanec, výtvarné umění, hudba, literatura. 

Při posledním hlasování o podobě rozpočtu uspěl mimo jiné i návrh nezávislé poslankyně Táňi Fischerové, kterým byl navýšen program MK Kulturní aktivity o 80 milionů Kč. Tato částka by měla posílit grantová řízení právě v oblasti umění, tedy podporu nestátních kulturních organizací a projektů.

O finální podobě rozpočtu 2006 kapitoly 334 ministerstva kultury budeme ještě informovat.

MS

Poslanci přidali na kulturu sto milionů
http://ihned.cz/index.php?p=001000_d&article[id]=17330040

(02.12.2005)
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.