Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoStátní rozpočet na kulturu
TechSoup

Reakce ProCulture na článek Na kulturu víc peněz nebude

Pominu-li, že článek tajemníka a poradce ministra kultury Na kulturu víc peněz nebude má již v první větě hrubou pravopisnou chybu, je článek poučný z jiného důvodu. Je to svědectví o diletantském nepochopení role a významu kultury. I česká kultura je světem podnikání a firem s poměrně významnou pozicí na pracovním trhu. V roce 2005 zaujímala kultura v České republice 3,3 % – v Praze potom více než 6 % – pracovního trhu, zásadně stimuluje cestovní ruch atd. Nejedná se zde jen o tanečníky, vernisážové či festivalové blouznivce, kteří se by se v době krize měli uskromnit a „v rámci solidarity snažit pochopit a porozumět“, že „ministerstvo a vláda má odpovědnost za ekonomiku a stát jako celek, tedy i za krachující firmy, lidi bez práce a lidi s nejasnou finanční budoucností“, a proto krátí dotace na umění.
Signatáři otevřeného dopisu Česko za kulturu nebojují za svůj osobní zájem, kterým je umění, jak se nám snaží autor textu podstrčit. Upozorňují na absurditu, že zatímco ministr kultury pozval do Prahy na Fórum pro kreativní Evropu světové odborníky, jeho úřad se v praxi těžce vyrovnává s myšlenkami, které se v Praze budou diskutovat. Na konferenci se bude hovořit o tom, proč je třeba z veřejných zdrojů podporovat umění. Jak je kreativita, která vychází z kultury, podceňovaným elementem, který pomáhá pohánět marketing, komunikaci, lidské zdroje či vývoj produktů pro nejrůznější obchody a průmysly. Proč evropské země a regiony musí potvrdit důležitost kulturních přínosů a zohlednit nové ekonomické paradigma, které vyžaduje nové a jiné myšlení vycházející z emocí, estetické představivosti a myšlenek, které vytvoří nové vize, hodnoty či prozatím nedefinovatelné majetky. A dále se bude hovořit o tom, jak se s kreativním vzděláváním, které má připravit občany na život v 21. století, a s kreativní ekonomikou, která je u nás prázdným pojmem, již pracuje v politikách řady evropských zemí. A proto nejen zaměstnanci ministerstva kultury by si měli prostudovat stránky a výstupy zmiňované konference, viz www.forumforcreativeeurope.cz
Marta Smolíková

ředitelka Otevřené společnosti o. p. s. / ProCulture
(24.03.2009) ZDROJ: ProCulture
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.