Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoStátní rozpočet na kulturu
TechSoup

Vláda projednává státní rozpočet 2011 - návrh

Debata s vládou rozpočtové zodpovědnosti o 1 % na kulturu se stala bezpředmětnou. Větší procento v době šetření již nemusí znamenat více peněz. Na šetření se podílí všechny resorty a to nejen snížením vlastních provozních nákladů. Resorty ohlašují propouštění státních zaměstnanců a stop stavy na příjímání nových. Přehodnocují výdaje na projekty. Mění plány. Kapitola 334 ministerstva kultury, která patří k malým, pociťuje krácení také. Přesto ministr kultury Jiří Besser přislíbil zachovat stávající výši dotací nestátním organizacím na kulturní aktivity, ze kterých vyjmul novou položku na Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí, o kterém zatím nejsou zveřejněny žádné informace.

Na ostře sledované kulturní služby a podporu tzv. živého umění plánuje pro příští rok 485 milionů a to včetně podpory divadel a orchestrů či informačních služeb knihoven.

Na záchranu a obnovu kulturních památek pak téměř 687 milionů.

Kultura národnostních menšin dostane 40 milionů korun. Tradičně největší položkou rozpočtu jsou výdaje na 30 příspěvkových organizací a dále na církve a náboženské společnosti.

Vláda přislíbila v příštím roce pokračovat v podpoře filmového průmyslu a to částkou 300 milionů. Tento letos v půli roku zahájený nový program podpory by tak měl být navýšen o 50 milionů korun. Původní schválený plán pro letošek však byl 400 milionů.

Příspěvkové organizace ministerstva kultury (Národní divadlo, Národní galerie, Národní knihovna, Uměleckoprůmyslové muzeum a další mají navrženo 4,2 miliardy. Církve a náboženské společnosti pak celkem 1,4 miliardy. Jde prakticky o mandatorní výdaje, které lze krátit velmi komplikovaně. Příspěvkovky měli pro letošek původně schváleno v zákoně o státním rozpočtu 4,89 miliardy, v roce 2009 dokonce 5 miliard, ty však nevyčerpaly plně.

Na program vědy, výzkumu a inovací plánuje ministerstvo kultury pro rok 2011 celkem 211 milionů korun. Na letošek to bylo pouhých 98 milionů, příští rok by se měl rozběhnout nový program NAKI.

Výdaje na zabezpečení úřadu ministerstva kultury jsou pro příští rok plánovány na 278 milionů. Na letošní rok bylo loni schváleno 301 milionů. V loňském roce byly podle státního závěrečného účtu skutečné výdaje na chod ministerstva ve výši 317 milionů! Znamenalo by to, že úřad oproti roku 2009 plánuje snížit své výdaje  o 22 %. Tedy téměř o čtvrtinu. Je však třeba připomenout, že v roce 2009 probíhalo předsednictví ČR v EU, které znamenalo zvýšené náklady na provoz jednotivých resortů.

V roce 2009 bylo podle závěrečného účtu vynaloženo na podporu tzv. živého umění celkem 530 milionů. Ve stejném roce došlo k protestům kulturní obce, neboť dotační programy pro umění byly paradoxně kráceny až o třetinu. Kulturní obec se dodnes domnívá, že značná část peněz byla za vedení ministra Jehličky rozdělena nesystémově, mimo vypsaná výběrová řízení

Projednávání státního rozpočtu je však na začátku schvalovacího procesu. Čísla jsou čerpaná z návrhu, který vláda právě projednává. Rozpočet má být vládou schválen do konce září. Po té poputuje do poslanecké sněmovny parlamentu. I v parlamentu může dojít k různým změnám "nahoru či dolu".

Marta Smolíková
ProCulture

 

 

(14.09.2010)
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.