Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoStátní rozpočet na kulturu
TechSoup

Začíná projednávání návrhu Státního rozpočtu 2008

Dne 7. června 2007 předal Šimon Pellar, předseda Rady uměleckých obcí a místopředseda European Council of Artists dopis Úřadu vlády a to v souvislosti s projednáváním návrhu Státního rozpočtu na rok 2008 a střednědobého výhledu na léta 2009 a 2010. Dopis je adresován Mirku Topolánkovi s apelem,  „aby v rámci reformy veřejných rozpočtů byly řádně a konstruktivně zohledněny sociální a ekonomické přínosy kultury, neboť i u nás je bohužel kultura stále vnímána jako záležitost osvěty nebo zábavy, přičemž přínos umění a kultury k tvorbě HDP zůstává scestným způsobem marginalizován, což je praxe, před kterou varuje i studie Ekonomika kultury v Evropě, kterou si loni nechala zpracovat Evropská komise.“

V dopise Šimona Pellara je vyjádřeno očekávání, že vláda dostojí svého Prohlášení a optimálně finančně naplní Programy kapitoly MK 334, a to jako výraz podpory maximálně svobodného prostoru pro aktivity občanů, spolků a neziskového sektoru a zajištění podmínek pro stabilitu a rozvoj nestátních neziskových organizací a pro rovnocenou spolupráci státu, samospráv a neziskového sektoru (viz úvodní odstavec kapitoly Občan, rodina a společnost vzdělání a kultury z Prohlášení vlády).

Dopis Šimona Pellara mj. upozorňuje na Evropský program pro kulturu v globalizovaném světě a zejména jeho cíle využít kultury jako katalyzátoru kreativity v rámci Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost. Podle tohoto dokumentu je kultura důležitým faktorem růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v EU a:

„pro členské státy a jejich regiony to bude znamenat potřebu dále rozvíjet politiky v těchto oblastech s ohledem na společné cíle, snažit se řídit společné činnosti, mimo jiné i prostřednictvím otevřené metody koordinace, a prozkoumat možnosti nabízené díky financování EU;

pro zúčastněné strany v oblasti kultury, jako jsou například profesní organizace, kulturní instituce, nevládní organizace, evropské sítě, nadace atd., to bude znamenat intenzivní dialog s institucemi EU a podporu rozvoji nových politik a činností EU, stejně jako rozvoj dialogu mezi sebou navzájem.“

Šimon Pellar dopisem apeluje,  „aby v rámci reformy veřejných rozpočtů byly řádně a konstruktivně zohledněny sociální a ekonomické přínosy kultury, neboť i u nás je bohužel kultura stále vnímána jako záležitost osvěty nebo zábavy, přičemž přínos umění a kultury k tvorbě HDP zůstává scestným způsobem marginalizován, což je praxe, před kterou varuje i studie Ekonomika kultury v Evropě, kterou si loni nechala zpracovat Evropská komise.“

(14.06.2007) ZDROJ: RUO
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.