Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
TechSoup

Norské fondy pomohly rozšířit dokumentaci českého i světového divadla

Rozsáhlá dokumentace a digitalizace divadelních fotografií, podrobné zmapování českého amatérského divadla a vytvoření archivu největší světové přehlídky scénografie a divadelní architektury Pražského Quadriennale byla  podpořena z Finančních mechanismů EHP/Norska (tzv. Norských fondů). Držitelem grantu ve výši  € 547,525 z prioritní oblasti Uchování evropského kulturního dědictví je Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Národním informačním střediskem pro kulturu (NIPOS). Projekt byl odstartován v září 2008 a bude ukončen v roce 2011. 
Od roku 2008 probíhají intenzivní práce na vytvoření digitální databáze Česká divadelní kultura ve fotografii. Ta bude zahrnovat na 100 000 snímků z inscenací českých divadel od 50. let minulého století. „Databáze zahrnuje například rozsáhlou dokumentaci díla fotografa Jaroslava Krejčího, Viktora Kronbauera, Viléma Sochůrka, Jaromíra Svobody a dalších,“ vypočítává Ondřej Svoboda, zástupce ředitele pro úsek fondů a služeb Divadelního ústavu.

V plném proudu je rovněž monitoring dvousetleté historie i současnosti českého amatérského divadla, které patří ke světovým fenoménům. Jde o otevřenou encyklopedickou databázi přístupnou na internetové adrese www.amaterskedivadlo.cz, kde jsou již nyní přístupné informace o amatérských divadelnících aktivitách ve více než 9000 městech (a jejich částech, které byly dříve samostatnými obcemi)  na území ČR.  Na její aktualizaci se mohou podílet i sami návštěvníci stránek. „Jakékoli další informace a dokumenty o současném životě českého amatérského divadla, i jeho historii, souborech, osobnostech a přehlídkách velice vítáme. Amatérská divadelní činnost byla vždy na našem území velmi činorodá a je velmi obtížné veškeré aktivity podchytit,“ dodává dr. Vítězslava Šrámková z NIPOS, který tuto část projektu realizuje.

Všechny tři části projektu „Uchování a prezentace kulturního dědictví českého i světového divadla“ budou plně digitalizované a tudíž přístupné nejširší veřejnosti. Významnou měrou tak doplní existující archivy a přispějí ke kvalitnější popularizační i ryze badatelské práci. Dokumentace českého divadla je dlouhodobým posláním Institutu umění - Divadelního ústavu, který disponuje například jednou z největších divadelních knihoven v Evropě.

Fotografie jsou často jedinou vizuální památkou na významná díla českých divadelních tvůrců,  kromě dokumentární hodnoty ale mají i nesporné umělecké kvality. Digitální archiv divadelní fotografie, který bude díky Norským fondům přístupný na stránkách www.divadelni-ustav.cz i veřejnosti, propojí fotografický materiál s dalšími informacemi o českém divadle, které zpracovává Divadelní ústav.

Digitální databáze českého amatérského divadla bude díky grantu Norských fondů rozšířena o přibližně 20 000 nových hesel, zpracovaných, zredigovaných a zveřejněných ve vzájemně propojených bázích (geografické celky, místa, osobnosti, divadelní soubory, divadelní festivaly, multimedia). Vítězslava Šrámková s Jiřím Valentou za přispění širokého okruhu dobrovolných spolupracovníků a několika externistú už od počátku 90. let soustavně zpracovávají informace o divadelní kultuře ve více než 9 300 městech a obcích České republiky. Celek má encyklopedický charakter a tvoří virtuální mapu českého amatérského divadla pokrývající celé naše území.

Kvalitní dokumentaci si zaslouží i největší světová výstava scénografie a divadelní architektury Pražské Quadriennale, kterou Divadelní ústav pořádá pravidelně od roku 1967. „Na zpřístupnění archivu této mezinárodně respektované a každým rokem rozsáhlejší akce se nám v rozpočtu nikdy nedostávalo prostředků. Nyní proto můžeme splatit dluh jedenácti uplynulým ročníkům,“ říká Ondřej Svoboda. Archiv bude obsahovat tiskové materiály (katalogy, plakáty atp.), archiválie (dokumenty, korespondence, protokoly atp.), rozsáhlou fotodokumentace čítající na 20.000 snímků, audiovizuální záznamy. Všechny materiály budou digitalizovány a zpřístupněny na internetu.

EEA and Norway Grants (Norské fondy) - finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska vznikly v roce 2004 po přijetí nových zemí do Evropské unie. Jsou určeny pro 13 členských zemí EU a poskytnou 1,167 miliardy eur (32 miliard korun). Prostřednictvím fondů chtějí Island, Lichtenštejnsko a Norsko přispívat zemím přistupujícím do EHP na projekty v rozšířeném vnitřním trhu.
(06.03.2009) ZDROJ: Divadlo.cz
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.