Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
TechSoup

NROS předkládání projektů do Blokového grantu pro NNO

Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlásila 3. výzvu k předkládání návrhů projektů do Blokového grantu pro nestátní neziskové organizace. Program je financován z Finančních mechanismů EHP/Norska. Výzva má název "Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO". Částka alokovaná pro tuto výzvu je 1,9 milionu eur a jedná se o poslední možnost žádat o podporu v rámci programu Blokový grant pro NNO. Uzávěrka projektů je 9. března 2008.
Prioritní oblasti pro 3. výzvu:
- rozvoj multikulturního prostředí v komunitách;
- posílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismu;
- podpora dětí a mladistvých se specifickými problémy;
- ochrana životního prostředí.

Uzávěrka pro odevzdání žádostí o grant je 9. března 2009 do 16 hodin, a to v sídle Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), Jelení 196/15, 118 00 Praha 1.

Dotazy je možné předkládat e-mailem na dotazy@blokovygrant.cz, bg@nros.cz nebo telefonicky na: 227 217 261, 227 217 263.

Podklady pro žadatele jsou ke stažení na stránkách www.blokovygrant.cz, které k programu Blokový grant nadace spustila.

Vzhledem ke skutečnosti, že výhodou projektů bude zapojení partnerů z dárcovských zemí, připravila NROS - ve spolupráci s Velvyslanectví Norského království v ČR a Norským helsinským výborem - možnost zúčastnit se konzultačního semináře se zástupci norských NNO.
Hlavním posláním semináře bude poskytnout informace o možnostech navázaní partnerství s norskými organizacemi v rámci 3. výzvy Blokového grantu pro NNO.

Seminář je otevřen pouze pro předem zaregistrované zájemce. Registrovat se můžete nejpozději do 19. prosince na adrese bg@nros.cz.
Do přihlášky uveďte: název organizace, jméno účastníka (e-mail a mobilní telefon), název prioritní oblasti a stručný popis případné spolupráce/návrh spolupráce s organizacemi z Norska.
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.