Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoStrukturální fondy a regionální rozvoj
TechSoup

Glosář základních pojmů politiky hospodářské a sociální soudržnosti

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydalo Glosář, který obsahuje srozumitelný výklad nejběžnějších termínů užívaných při realizaci programů fondů EU, nechybí ani seznam zkratek, anglicko-český rejstřík pojmů a přehled základních internetových a dalších zdrojů informací. Glosář je primárně určen žadatelům o podporu z fondů EU ale i další zainteresované tj. širší veřejnosti. Publikaci je možno získat zdarma či stáhnout z webu:

Publikace byla financována z prostředků technické pomoci RPS.

Tištěnou verzi publikace si můžete vyzvednout v Infocentru MMR v Salvátorské ulici v Praze, nebo si o ni napište na info.rps@mmr.cz, předmět "publikace Glosář".

Publikaci Vám bude zaslána zdarma na Vámi uvedenou adresu cca do 1 týdne.

Text Glosáře ke stažení:
www.strukturalni-fondy.cz/upload/1126792310.glos-internet.pdf

(21.09.2005) ZDROJ: Evropská brána
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.