Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
TechSoup

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje

Právě probíhá aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Za účelem zapojení významných subjektů a zájmových skupin do přípravy aktualizace byla zahájena veřejná diskuse o věcném zaměření aktualizace. Podkladem pro tuto diskusi je první pracovní návrh výchozích tezí aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR, který byl v květnu letošního roku připraven zpracovatelským týmem. Připomínky a podněty je možno zaslat do 25. června 2008. Kultura byla ve stávajícím platném dokumentu označena za nedílnou součást podmínek sociální stability.


Dokument a další informace včetně otázek, ke kterým je důležité získat v této fázi zpracování aktualizace Váš názor, naleznete na webových stránkách zpracovatele www.integranet.cz (přímý odkaz na stránku věnovanou aktualizaci včetně emailových a telefonických kontaktů je http://www.integranet.cz/detail.php?id=58&id_web=10).

Otázky se týkají předně základní vize udržitelného rozvoje ČR, priorit a klíčových témat, zohlednění možných vnějších vlivů, potřebných rozhodnutí a očekávaných dopadů aktualizace.

Vaše vyjádření nejen k otázkám uvedeným na webových stránkách k aktualizaci, ale také případné komentáře a doplnění k aktuálnímu textu zasílejte vzhledem k harmonogramu prací nejpozději do 25. června 2008.

Další informace:

Zpracování Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje České republiky (dále také „Aktualizace“) bylo zahájeno v květnu 2008. Do konce roku 2008 bude vytvořen kompletní návrh dokumentu, který bude v první polovině roku 2009 dále projednáván a upravován.

Aktualizace je řízena Řídícím výborem pro Aktualizaci, který byl ustaven Radou vlády pro udržitelný rozvoj – předsedou Řídícího výboru je Ing. Tomáš Zídek, náměstek ministra financí. Zadavatelem zpracování Aktualizace je Ministerstvo životního prostředím, odpovědným pracovníkem je prom. biol. Pavel Šremer, ředitel Odboru politiky životního prostředí.

Proces přípravy Aktualizace je otevřen všem zájemcům, do přípravy dokumentu budou přizvány relevantní zainteresované subjekty – instituce, organizace, jednotlivci – tak, aby výsledný text vyjadřoval maximálně možný společenský a politický konsensus.

Na těchto webových stránkách http://www.integranet.cz/detail.php?id=58&id_web=10 budou postupně zveřejňovány všechny informace a dokumenty, týkající se zpracování Aktualizace. Pokud si přejete dostávat informace prostřednictvím emailu, zaregistrujte se prosím na níže uvedené emailové adrese.

Pro další informace kontaktujte prosím vedoucího týmu zpracovatele:


Aktualizace:
Mgr. Martin Smutný
Integra Consulting Services s.r.o.
email: martin.smutny@integranet.cz
tel:+420 724 110 779
Pobřežní 18/16
Praha 8, 186 00

Sovisející:
Kultura ve strategii udržitelného rozvoje ČR
1 % na kulturu

další materiály naleznete v rubrice SF příprava 2007-2013

(18.06.2008) ZDROJ: regiony mailing list
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.