Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
TechSoup

SF 2004-2006

MMR - Základní informace o Společném regionálním operačním programu

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo přehledný dokument se základními informacemi a SROP, který jako jediný z rozvětvené pětičlenné skupiny operačních programů není sektorově zaměřen a je maximálně decentralizován. Podpora rozvoje cestovního ruchu, který lze stimulovat i prostřednictvím umění a kultury, tvoří téměř čtvrtinu rozpočtu tohoto programu.  

Seminář pro neziskovky, jež chtějí realizovat své projekty v NUTS 2 Střední Čechy

Sekretariát Regionální rady NUTS II Střední Čechy zve na seminář „Informace o programovém dokumentu SROP, OP RLZ a jejich využití pro NNO“, který se bude konat dne 25. května 2004 od 9.00 ve velké zasedací místnosti zastupitelstva Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.
Seminář je určen pracovníkům NNO ze Středočeského kraje, nebo NNO, jejichž aktivity se realizují na území Středočeského kraje.

SROP - rady pro žadatele

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo 10 rad pro žadatele v rámci programu SROP aneb jak dobře připravit a neohrozit svůj projekt.

Monitorovací výbor JPD pro Cíl 2 schválil konečnou verzi Programového dodatku

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha je druhým programem Ministerstva pro místní rozvoj, který má schválený tento Programový dodatek.

Schválen programový dodatek SROP

Dne 31. března 2004 schválil Monitorovací výbor programu SROP programový dodatek SROP, což je jeden z programů nabízející možnost využití Strukturálních fondů (SF) Evropské unie. V rámci SROP bude ČR poskytnuto celkem 454.333 mil €, což je 31,24% všech prostředků ze SF, které k nám v období 2004-2006 mohou plynout.

Zbylé prostředky budou vynaloženy prostřednictvím dalších 4 operačních programů zaměřených na oblasti: průmysl, zemědělství, životní prostředí, doprava a lidské zdroje.

Dodatek obsahuje konkrétní informace o zaměření finanční podpory na konkrétní typy projektů, výčet možných předkladatelů projektů, typy nákladů, které bude možno financovat, kriteria hodnocení projektu apod. Výše podpory ze strany EU může být od 35 % (u podnikatelských projektů), výjimečně pak až 80 % rozpočtu projektu (u projektů krajů, obcí a neziskových organizací.

Konkrétní výzvy k žádostem o podporu budou publikovány od počátku května.

Zveřejněny návrhy elektronických formulářů a pokynů pro žadatele pro SROP

Ministerstvo pro místní rozvoj jako první z centrálních úřadů zveřejnilo na svých webových stránkách pokyny pro žadatele o finanční podporu ze SROP a také pracovní verzi elektronického formuláře žádostí. Finální podobu tohoto formuláře pro 1. kolo výzvy lze očekávat začátkem května. Další klíčové dokumenty v platném znění budou dostupné podle informací z MMR v polovině dubna.

Orientační harmonogram spuštění SROP

Společný regionální operační program (SROP) je souhrnným dokumentem zahrnujícím rozvojové priority sedmi regionů soudržnosti (celé území České republiky s výjimkou hl. města Prahy), které mohou byt v období 2004 - 2006 podporovány ze strukturálních fondů EU v rámci Cíle 1. Důraz je v rámci SROP kladen na podporu vyváženého a udržitelného ekonomického rozvoje regionů, který bude vycházet z iniciativ veřejného, neziskového a soukromého sektoru. Program bude založen na eliminaci faktorů, které překážejí rozvoji potenciálu regionu a na využití výhod, které poskytují příležitosti pro ekonomický růst.

SROP - Společný regionální operační program - sociální integrace

pilotní semináře v březnu a dubnu budou zaměřeny na Společný regionální operační program což je součást Strukturálních fondů a sice ta, která je zaměřena na sociální integraci. SROP představuje třetinu veškerých prostředků ze strukturálních fondů EU pro ČR - přibližně 15 mld. Kč. Mezi podporovanými typy projektů jsou např. vzdělávací, kulturní a sociální programy pro zlepšení životních podmínek obyvatel obcí a regionů ale i řada dalších oblastí, které mohou kulturním organizacím otevřít cestu k finančním zdrojům a to především prostřednictvím partnerství a spolupráce s dalšími subjekty.

<předchozí 1 2
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.