Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
TechSoup

Lhůta pro čerpání z fondů EU (2004-2006) prodloužena o půl roku

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje využít nabídku EK na prodloužení možnosti proplácení výdajů z operačních programů 2004-2006 o šest měsíců. V  souvislosti s tím projednají v následujících dnech  řídící orgány OP, zda prodloužení využijí či nikoli. MMR jako koordinátor následně podá žádost souhrnně za všechny operační programy. Výjimku, která umožní čerpat z evropských fondů za minulé programové období i v prvním pololetí 2009, nabídla Evropská komise členským státům 3. prosince 2008. Podle původních pravidel byl 31. prosinec 2008 konečných termínem pro uhrazení veškerých výdajů projektů "starého" programového období.
"Předpokládáme, že ke konci letošního roku zůstane z alokace na roky 2004-2006 nevyčerpáno pouze několik procent. Tato částka dosahující výše cca 800 milionů korun může být nižší díky nabídnuté výjimce. Většina českých operačních programů z minulého programového období se k žádosti o posun konečného data připojila. Převážně je využijí na dokončení administrativního zpracování projektů, ale teoreticky je možné i přijímání nových žádostí o podporu," uvedl ředitel Odboru publicity evropských fondů Petr Břinčil.

Tento krok nevyžaduje žádnou změnu legislativy, protože posunutí termínu umožňuje čl. 30(2) a 14(2) nařízení Rady EU č. 1260/1999.
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.