Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
TechSoup

Přehled čerpání Strukturálních fondů EU

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo přehled čerpání strukturálních fondů k prosinci 2004, který obsahuje obsahuje informace o prostředcích nárokovaných žadateli v předložených projektových žádostech, vyhlášených výzvách k předkládání projektů, o počtu podaných projektových žádostí a schválených projektech. Aktuální tabulky poskytují přehled nejdůležitějších údajů o postupu čerpání prostředků strukturálních fondů známých v období do 31. prosince 2004. Byly sestaveny na základě údajů poskytnutých řídicími orgány jednotlivých operačních programů.

Přehled zahrnuje i jednotné programové dokumenty (JPD) financované rovněž strukturálními fondy EU, avšak nespadající do Rámce podpory Společenství. Podporu prostřednictvím JPD čerpá hlavní město Praha.

Přehled ke stažení:
www.strukturalni-fondy.cz/upload/1106741027sestavy_web_prosinec_2004.pdf (PDF, 373 kB)

(07.02.2005) ZDROJ: Evropská brána
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.