Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
TechSoup

Případové studie projektů pro Strukturální fondy

Publikace shrnuje výsledky a poznatky z realizace dvouletého programu Nadace OSF Praha "Neziskové organizace na cestě do EU" ,  který pomáhal vybraným 16 organizacím připravit projekty a žádosti pro Strukturální fondy EU. Součástí jsou i podrobnosti o projektech z oblasti kultury, např. Knihovny Kroměřížska, Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, Regionálního muzea a galerie v Jičíně, Muzea Boskovicka, Třebechovického muzea Betlémů, Lapis refugii - Sdružení pro kolínský zámek, ZIP o.p.s. - Západočeského institutu pro ochranu a dokumentaci památek.

Nadace Open Society Fund Praha - Neziskové organizace na cestě do Evropské unie -

Závěrečná zpráva o průběhu a výsledcích programu

Zpráva o 158 stranách obsahuje přehled výsledků tříletého projektu, který pomáhal vybraným 16 organizacím připravit projekty a žádosti na strukturální fondy EU.

Jednotlivé projekty mohou sloužit jako inspirace i pro další organizace. Praktická příprava těchto projektů vedla k získání jak pozitivních, tak i negativních zkušeností a ukázala na silné stránky a slabiny těch neziskových organizací, které se chtějí ucházet o podporu z těchto evropských fondů.

Zprávu možno stáhnout na adrese:
www.osf.cz/download/files/nno-na-ceste.pdf

(12.12.2005) ZDROJ: Nadace OSF Praha
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.