Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
TechSoup

Prvních 20 projektů pro Prahu schváleno

Ve čtvrtek 16. prosince 2004 schválila Regionální rada regionu soudržnosti Praha prvních 20 projektů, které získají finanční prostředky z fondů Evropské unie. Přestože Praha neměla předchozí zkušenosti z předvstupních programů, skončilo první kolo výzvy úspěšně. Celkem bylo v tomto kole předloženo 25 projektů. Podpora z fondů připadne také projektům výstavby přírodního amfiteátru v Dolních Počernicích a Městské knihovně v Praze na vybavení jejich poboček internetem.

První kolo výzvy pro Jednotný programový dokument 2 započalo 17. září 2004 a konečný termín pro předkládání žádostí byl stanoven na 18. října 2004. V tomto termínu došlo k předložení celkem 25 projektů. Největší množství projektů bylo podáno v opatřeních 1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích (9 projektů) a 2.3 Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti (8 projektů). Nejčastěji o podporu z fondů Evropské unie žádaly městské části, jež podaly na 11 žádostí. Vybrané projekty budou dotovány 194 miliony korun z fondů EU, 100 milionů uhradí Ministerstvo pro místní rozvoj a přibližně 89 miliony přispěje Magistrát hlavního města Prahy. Zbytek nákladů ponesou sami předkladatelé, tedy městské části nebo soukromé subjekty. Ministerstvo pro místní rozvoj během února 2005 započne s uzavíráním smluv s žadateli vybraných projektů.

Mezi vybrané projekty se řadí například výstavba výtahů pro bezbariérový přístup do stanice metra Florenc na trase B, oprava Broumarské ulice či úprava Velkého počernického rybníka. Podpora z fondů připadne také projektům výstavby přírodního amfiteátru v Dolních Počernicích a Městské knihovně v Praze na vybavení jejich poboček internetem. Velká většina schválených žádostí patří do skupiny tzv. pilotních, u nichž se očekává v následujících kolech výzev předkládání navazujících projektů.

Ve snaze o posílení transparentnosti celého procesu čerpání dotací z fondů EU i státních prostředků přijal Monitorovací výbor Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 etický kodex. Ten zavazuje všechny provádějící pracovníky JPD 2 i ostatní zúčastněné subjekty vystupovat nezávisle na okolním politickém či ekonomickém prostředí a stává se součástí oficiální dokumentace programu JPD 2. Všem žadatelům i veřejnosti je k dispozici na internetových stránkách strukturálních fondů (www.strukturalni-fondy.cz).

Informace k dalším kolům výzev k předkládání projektů v rámci tohoto programu a k postupu podávání žádostí najdete taktéž na internetových stránkách strukturálních fondů. Konkrétní dotazy lze zasílat elektronickou poštou na adresu jpd2@mmr.cz.

(28.12.2004) ZDROJ: Evropská brána
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.