Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
TechSoup

Stížnost na netransparentní grantové řízení magistrátu v Bruselu

Nejen kulturní organizace si stěžují na netransparentní jednání při rozdělování peněz na pražském magistrátu (viz 4 body pro kulturu). Tentokrát pražští zastupitelé na podnět primátora Béma udělali v seznamu projektů vybraných k finanční podpoře z tzv. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 (JPD 3) několik změn. Několik komisí doporučených projektů vybraných podle metodiky schválené v Bruselu vyloučili jako "zbytečné" a nahradili je jinými, které hodnotící komise nevybrala. Evropská komise vyzvala pražské zastupitele, aby svůj postup přehodnotili. Pražský magistrát může přijít o oprávnění tvz. Zprostředkujícího subjektu, tedy instituce, která rozdělování evropských peněz řídí.
České neziskové organizace si stěžovaly v Bruselu na rozdělování peněz ze strukturálních fondů

Pražské zastupitelstvo na svém zasedání v květnu schvalovalo vybrané projekty na sociální integraci a sociální služby v Praze, které měly být podpořené z tzv. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 (JPD 3). Seznam projektů vybraných k finanční podpoře sestavila hodnotící komise a zastupitelstvo jej mělo podle platných pravidel schválit.

Nicméně, pražští zastupitelé na podnět primátora Béma udělali v tomto seznamu několik změn, několik doporučených projektů vyloučili a nahradili je jinými, které hodnotící komise nevybrala. Hlavním argumentem zastupitelů a pražského primátora bylo to, že podmínky grantového kola, i když jsou formálně v pořádku podle „bruselské“ metodiky, neodpovídají potřebám hlavního města a proto došlo k výběru „zbytečných“ projektů.

Jedna z organizací, které byl takto vyloučen jejich projekt byl i ProFem, který ale podal stížnost přímo Evropské komise. Ta následně vyzvala pražské zastupitele, aby svůj postup přehodnotilo a vrátilo se k původně vybraným projektům. Pokud tak zastupitelé hl. m. Prahy neučiní, může se v krajním případě stát, že grantové kolo bude zrušeno, Praha bude muset tyto prostředky vrátit do rozpočtu EU a pražský magistrát může přijít o oprávnění tzv. Zprostředkujícího subjektu, tedy instituce, která rozdělování evropských peněz řídí.

Další diskuse nastalé situace se dá očekávat na zasedání monitorovacího výboru JPD 3, které se uskuteční 16. června.

Dopis ProFemu Evropské komisi a stenogram zasedání pražského zastupitelstva najdete na této webové adrese:
http://www.profem.cz/index.php?clanek=206
(04.06.2005) ZDROJ: Evropská brána
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.