Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
TechSoup

Zpravodaj o využívání strukturálních fondů EU v ČR

Aktuální zářiové číslo zpravodaje shrnuje dosavadní vývoj čerpání programů fondů EU za minulé období a současně informuje o dalším postupu při zajištění dodržení pravidla N+2 pro alokaci r. 2004 (zejm. koordinační schůzky na úrovni náměstků ministrů dotčených resortů pod záštitou ministra pro místní rozvoj).

Velký prostor je tentokrát věnován představení probíhajících nebo již dokončených projektů technické pomoci RPS (jedná se o analytické studie Evaluační jednotky a o metodiky implementace RPS).

Téma programování a přípravy na období 2007-13 je zde zastoupeno informací o jednáních Řídicího koordinačního výboru a dosavadních výsledcích vytváření nového NRP.
Odkaz: www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000008001001007

(16.09.2005) ZDROJ: Evropská brána
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.