Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfo
TechSoup

UNESCO vyškrtlo Drážďany. Bude další Praha?

Během svého třicátého třetího zasedání ve španělské Seville vyjádřil o UNESCO nekompromisní postoj při vyškrtnutí Drážďan ze seznamu světového kulturního dědictví . To je podle odborníků i nevládních organizací varováním také pro hlavní město Prahu, kde probíhá spor o výstavbu mrakodrapů. Důvodem, proč Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) vyškrtla Drážďany z prestižního seznamu je pokračování stavby kontroverzního dálničního mostu přes údolí Labe u Lesního zámečku. V historii se stalo teprve podruhé, že výbor UNESCO nějakou památku ze svého seznamu vyřadil. V současné době má seznam kulturních památek UNESCO celkem 890 položek.
„Situace v Praze a v Drážďanech je v mnohém podobná. V obou městech se uchovaly vynikající architektonické památky i jedinečná atmosféra. Obě města se také chtějí dynamicky rozvíjet a nabízet svým obyvatelům i návštěvníkům příležitosti odpovídající 21. století. Postoj Výboru UNESCO však jasně ukázal, že jakýkoliv rozvoj musí respektovat chráněné kulturní a historické hodnoty,“ komentuje situaci mluvčí Arniky Zora Kasiková.

„Řekl bych, že UNESCO postupovalo standardně,“ myslí si Josef Štulc předseda české sekce ICOMOS, který je poradním orgánem UNESCO. „Loni zařadil výbor Drážďany na seznam památek v ohrožení. Další vývoj závisel zcela na rozhodnutí německé strany. UNESCO ale jasně řeklo: Když nezměníte projekt a nevyřešíte dopravní problémy města jinak, tak vás vyškrtneme. A přesně to se teď stalo,“ dodává Josef Štulc.

Také situace v Praze je již tři roky pravidelně tématem mezinárodních jednání Výboru UNESCO. Příčinou je projekt na výstavbu mrakodrapů v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace, na Pankrácké pláni. „Zatímco v případě Drážďan je jednou z chráněných hodnot typické labské údolí s přírodními břehy, v Praze je to středověké panorama města, které nesmí narušit žádné novodobé výškové dominanty,“ upřesňuje mluvčí Arniky Kasiková.

Na loňském zasedání dal Výbor UNESCO jasně najevo, že projekt na stavbu mrakodrapů je nepřípustný a vyzval Českou republiku, aby byly projekty zastaveny a přepracovány. Maximální výška nových budov na Pankráci může být 60 až 70 metrů, zatímco investoři prosazují stavby stometrové.

„Pro Prahu by měla být situace Drážďan varovným signálem. UNESCO jasně řeklo, že pokud bude některý členský stát úmluvy o světovém kulturním dědictví zasahovat do chráněných hodnot, nebo je ničit, pomine důvod pro setrvání v prestižním klubu,“
říká Josef Štulc. „Praha by měla mimo jiné UNESCO v dostatečném předstihu informovat o všech plánovaných projektech, které mohou narušit historické jádro města nebo jeho panorama, což se neděje,“ doplnil předseda české sekce ICOMOS.

Praha zatím nebyla zařazena na seznam památek v ohrožení, ale nemusí k tomu být daleko. Výbor UNESCO dal České republice seznam požadavků, které je třeba zajistit. Snížení nových budov na Pankráci je jedním z nich. V současné době vede stavební úřad pro Prahu 4 řízení o stavební povolení stometrových staveb. Vydaná územní rozhodnutí přitom v současnosti řeší soud. Pokud k tomu dojde, vyšle Česká republika mezinárodnímu společenství jasnou zprávu, že nehodlá respektovat úmluvu ani podmínky stanovené Výborem UNESCO. To by mohlo vést k zařazení Prahy na seznam památek v ohrožení.
(29.06.2009) ZDROJ: Centrum pro prodporu občanů
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.